Serviciul Audit Intern este o activitate independentă şi obiectivă de asigurare şi consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătățească activitatea unei entități publice. Auditul intern ajută entitatea publică în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluînd şi îmbunătățind eficacitatea proceselor de management al riscului, control şi guvernanță.