Șef Centrul Consultativ – Aliona CALISTRU ( 0231.3.53.29 )
Asistentă medicală superioară – Ludmila NENESCU  ( 0231.3.91.57 )

Program de lucru:
Luni – Vineri: 08.00 – 16:30

Telefon pentru programare (Registratura):

0231 3.49.27
0231 7.37.55
0231 7.02.11

Centrul Consultativ  a fost creat în anul 1999 în baza Policlinicii teritoriale nr.1 în urma reformelor în sănătate, care prevedeau separarea sectorului de asistență medicală primară de cel specializat de ambulator. Sediul, în care este amplasat Centrul Consultativ, a fost dat în exploatare în aprilie 1982. Mulți ani a activat ca policlinică teritorială cu 3 secții de medici de sector, o secție a medicilor de șantier, secția chirurgie, laboratorul clinic, laboratorul nuclear, serviciile diagnostic funcțional, radiologie, endoscopie, ecografie, staționar zi de zi cu 20 de paturi. În anul 1996 în policlinică au fost transferate Secția de recuperare și Secția control medical. Policlinica asigura până la 1300 vizite pe zi.

În prezent, Centrul Consultativ acordă asistență medicală specializată de ambulator maturilor și copiilor pe următoarele profiluri:

 • Cardiologie
 • Reumatologie
 • Neurologie
 • Gastroenterologie
 • Hepatologie
 • Boli infecțioase
 • Endocrinologie
 • Nefrologie
 • Alergologie
 • Hematologie
 • Oncologie
 • Dermatovenerologie
 • Chirurgie generală
 • Neurochirurgie
 • Traumatologie – ortopedie
 • Angiochirurgie
 • Proctologie
 • ORL
 • Oftalmologie

Examenul profilactic este asigurat de Secția control medical.

Diagnosticul paraclinic este efectuat de specialiștii:

 • Laboratorului clinic
 • Cabinetului endoscopic
 • Cabinetului ecografic
 • Cabinetului radiologic
 • Cabinetului de diagnostic funcțional