Șef serviciu – Valeriu BÎLICI

Serviciu Juridic și Achiziții Publice se ocupă de rezolvarea problemelor de ordin economico – juridic, inclusiv întocmirea contractelor de achiziții ale mărfurilor și serviciilor, soluționarea problemelor sociale și juridice ale salariaților și pacienților care se adresează după ajutor medical spitalicesc și consultativ de ambulator.