Șef serviciu – Dumitru CALUGHER
Serviciul resurse umane contribuie la eficientizarea activității instituției prin implementarea politicilor și procedurilor în lucrul cu personalul.
Totodată, acesta are drept scop realizarea misiunii și obiectivelor IMSP SC Bălți prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituției medicale.