Secţia Monitorizare, Evalurare şi Integrare a serviciilor medicale parte componentă în structura organizaţională a IMSP Spitalul Clinic Bălți este succesorul Serviciului Administrativ, care a stat la baza înfiinţării IMSP SC Bălți.

Întru consolidarea şi sporirea capacităţilor instituţiilor medicale, asigurarea unui management eficient al calităţii serviciilor medicale, în baza ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 46 din 31.01.2006 a fost creată subdiviziunea Monitorizare, Evaluare şi Integrare a serviciilor medicale.

Secţia Monitorizare, Evaluare şi Integrare a serviciilor medicale îşi desfăşoară activitatea în baza strategiilor şi politicilor Ministerului Sănătăţii, se conduce de actele normative şi legislative în vigoare, ordinele Ministerului Sănătăţii etc.

Funcţiile Secţiei Monitorizare, Evaluare şi Integrare sunt vaste şi considerăm noi, importante şi constau în coordonarea activităţilor tuturor subdiviziunilor structurale ale Spitalului, relaţiile funcţionale dintre secţii, conlucrarea cu instituţiile Medico Sanitare republicane, municipale, raionale în scopul asigurării şi îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei, evaluării sistematice a serviciilor medicale prestate populaţiei. În cadrul secţiei funcţionează serviciul de statistică medicală, serviciul organizator-metodic.

Secţia Monitorizare, Evalurare şi Integrare permanent monitorizează îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciilor medicale, elaborează rapoarte statistice trimestriale, semestriale şi anuale, participă la şedinţele Consiliului Medical, conferinţe medicale cu tematici actuale la zi.

Department Doctors