Șef serviciu - Tatiana BEREGHICI

Șef serviciu – Tatiana BEREGHICI

Serviciu Economie și Planificare a spitalului asigură managementul economico – financiar al instituției, realizat prin elaborarea business – planului și controlul realizării lui, elaborarea schemei de personal, efectuarea tarifării salariaților în cadrul Comisiei de atestare și tarificare.