Șef Serviciu - Maria Stati

Șef Serviciu – Maria Stati

Contabilitatea spitalului organizează evidența contabilă a instituției, elaborează planul de conturi, întocmește rapoartele financiare, efectuează inventarierea materialelor, medicamentelor și altor bunuri materiale.

  • obiectul – contabilitatea este o ramură a științelor sociale care asigură înregistrarea metodică și ordonată a tuturor operațiilor privind mișcările de valori, de drepturi și obligații, precum și modificările determinate de rezultatele activității desfășurate;
  • scopul – contabilitatea are drept scop stabilirea situației economice și juridice a întreprinderii, exercitarea permanentă a unui control;
  • mijloacele – contabilitatea se folosește de mijloace proprii: conturi, balanțe de verificare, jurnale.