Șeful serviciului - Alexandru Munteanu

Șeful serviciului – Alexandru Munteanu

Sarcinile de bază sunt:

  • acumularea datelor statistice conform tabelului formelor statistice ale dărilor de seamă în sistemul Ministerului Sănătății.
  • efectuarea analizei volumului și calității asistenței medicale, acordată populației.
  • conducerea și instruirea privind întocmirea documentației statistice, în strictă conformitate cu actele normative în vigoare.
  • efectuarea controlului cu privire la îndeplinirea corectă a documentației statistice medicale.
  • diversificarea formelor de evidență și a dărilor de seamă în instituție, introducerea noilor metode de colectare, prelucrare și utilizare a datelor statistice în activitatea instituției medico-sanitare, implementarea tehnicii de calcul și noilor tehnologii de acumulare și prelucrare a informației statistice.
  • întocmirea centralizatoarelor, a dărilor de seamă statistice și prezentarea lor în termen prevăzut de tabelul dărilor de seamă în CȘPSP și MS și evaluarea informației statistice.