La data de 12.12.2022, în incinta IMSP Spitalul Clinic Bălți, s-a desfășurat seminarul de instruire, cu subiectul ,,Instrumente de responsabilizare în instituțiile medicale pentru o comunicare eficientă cu pacienții”, în cadrul proiectului ,,Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, implementat de Crucea Roșie din Elveția, în parteneriat cu Asociația Obștească ,,CASMED” și Asociația Obștească ,,HOMECARE”.
        Seminarul a fost moderat de către doamna Rodica GRAMMA, doctor în științe filosofice, conferențiar universitar USMF ,,Nicolae Testemițeanu”, reunind în sala de ședințe medici de specialitate, șefi de subdiviziuni și personal non – medical din cadrul instituției.
        În cadrul acestei activități de lucru, au fost purtate discuții pe marginea mai multor subiecte și anume: relația medic – pacient, structura consimțământului informat, momente importante în procesul oferirii informației pentru pacient, aspecte comune în obținerea acordului informat, informarea orală și riscurile acesteia, scrierea unui formular de refuz, consimțământul explicit și implicit, caracteristicile comunicării în contextual pediatriei, recomandări generale pentru comunicarea cu pacienții copii și părinții acestora, specificul comunicării medicale cu adolescenții, pacienții introvertiți, pacienții etnici, pacienții cu un nivel redus de educație și literație, comunicarea în situații conflictuale, reguli de aur pentru comunicarea eficientă cu pacientul, depășirea sindromului arderii profesionale – cauze, simptome și acțiuni de ameliorare.
      Pe parcursul procesului de instruire, datorită prezentării în PowerPoint, a fost asigurat contactul vizual cu informația, contribuind la accesibilitatea înțelegerii și posibilitatea de a face notițele necesare. De asemenea, dna Rodica GRAMMA a exemplificat un șir de situații din practica personală, în legătură cu unele subiecte discutate.
       Totodată, fiecarui participant i-a fost repartizat un chestionar, parte componentă a cercetării cu titlul ,,Managementul eticii în instituțiile medicale pentru respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de sănătate”, realizat de dna Rodica GRAMMA în cadrul cercetării de postdoctorat.
       Administrația IMSP Spitalul Clinic Bălți își exprimă profunda apreciere și gratitudine, aducând sincere mulțumiri dnei Rodica GRAMMA, doctor în științe filosofice, conferențiar universitar USMF ,,Nicolae Testemițeanu”, pentru colaborarea frumoasă, o instruire la nivel înalt și suportul informațional complex în legătură cu un subiect, actual mereu, și indispensabil în cadrul unei instituții medicale.