La 1 decembrie 2022 este marcată Ziua Mondială de combatere SIDA cu sloganul ,,Egalizare, în cadrul campaniei sociale ,,JUST TEST, cu desfășurarea activităților de informare a populației despre problema HIV/ SIDA, promovarea testării în scopul cunoașterii statutului HIV, toleranței față de persoanele HIV-pozitive, mobilizarea și implicarea comunităților în răspunsul la infecția cu HIV.

Datele UNAIDS privind răspunsul la HIV la nivel mondial dezvăluie că în ultimii doi ani de COVID-19 și alte crize globale, progresul împotriva pandemiei HIV  a slăbit, resursele s-au micșorat și milioane de vieți sunt în pericol ca urmare.

În Republica Moldova, conform datelor statistice, la 01.01.2022 cumulativ, au fost înregistrate 15128 cazuri de infecție cu HIV. Majotitatea persoanelor depistate cu infecția HIV sunt persoane tinere de vârstă reproductivă, sexual active.

La nivel național, se realizează supravegherea epidimiologică operativă și de santinelă a infecției cu HIV. Se implementează testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul farmaciilor comerciale și clinicilor mobile, se realizează managementul supradozării în rândul persoanelor CDI.

Tratamentul antiretroviral, tratamentul infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijirea și suportul persoanelor care trăiesc cu HIV, prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, profilaxia pre-expunere și post-expunere sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimilor recomandări ale OMS și UNAIDS.

În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV se implementează activități de prevenire în rândul populațiilor cheie, care geografic acoperă tot teritoriul R. M. Grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, în semestrul I, 2022, au fost acoperiți cu servicii de prevenire 23658 de persoane din grupurile cu risc sporit de infecție.

Marcarea Zilei Mondiale de Combatere a SIDA oferă o oportunitate pentru acțiunile practice, dovedite necesare pentru a aborda inegalitățile și pentru a contribui la stoparea SIDA, sporirea nivelului de informare a populației, mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate de la nivel național și local în vederea implementării măsurilor de răspuns în combaterea epidemiei HIV în Republica Moldova.

 

Dacă îți cunoști statutul HIV, vei putea începe mai repede un tratament care îți poate salva viața! Ai grijă de sănătatea ta! Testează-te!