Departamentul UPU ADULȚI – este o subdiviziune structurală a IMSP SC Bălți, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării și tratamentului de urgență a pacienților cu afecțiuni acute, care se prezintăla spital spontan, care sunt transportați de ambulanțe, transfer interspitalicesc și pacienți programați în spațiu specil amenajat, cu întrare separată.

Obiectivele:

 • determinarea sindromologiei și simptomatologie prezente.
 • acordarea ajutorului medical de urgență, în conformitate cu protocolul clinic de triaj, stabilizarea sau amelioraea clinică al sindroamelor și simptoamelor prezente.
 • determinarea unui sau cîtorva diagnostice prezumtive, care necesită diagnosticare diferenciată.
 • în comun acord cu medicul specialist și șeful turei se determină necesitatea internării în staționar.

Structura Unității Primire Urgențe                               

Triaj – mecanismul prin care pacienții sunt evaluați și clasificați, la sosire în UPU, de către personalul medical competent. Triajul este un proces cintinuu, fiind necesară reevaluarea periodică a pacienților pînă la plecarea acestora din DU UPU tip.III

 • Zona de triaj din cadrul UPU – un spațiu aflat la internare, unde sunt primiți pacienții, evaluați și clasificați în vederea stabilirii priorității din punct de vedere clinic și repartizați în zone de tratament potrivit stării lor clinice.
 1. Pacienții aflați in stare critică sosiți cu ambulanțele pot avea un traseu separat (direct în zona de stabilizare/resuscitare), triajul lor fiind efectuat de personalul ambulanței la etapa de prespital.
 2. În cadrul spațiului pentru triaj există și spații de așteptare, supravegheate de personalul medical cu studii mediu al UPU, unde vor aștepta pacienții care nu prezintă probleme vitale, cu reevaluarea periodică, pînă la momentul introducerii lor în zonele de tratament.
 3. Registratura (biroul de documentare/informație) – locul unde se înregistrează pacienții sosiți în UPU, indiferent de modalitatea de adresare. În acest punct se completează “Registru de evidență a internărilor bolnavilor și renunțărilor la spitalizare” formular 001/e, aprobat prin ordinul Ministerul Sănătății nr.828 din 31.10.2011, Baza de date în sistemul informațional, Fișă medicală pentru Unitatea Primară Urgență (Formular nr.003-4/e), aprobată prin ordinul Ministerului Sănătății și altă documentație medicală primară, conform actelor normative în vigoare.
 4. Zona de resuscitare din cadrul UPU (Cod ROȘU) – zona destinată acordării asistenței de urgență/resuscitare pacienților aflați în stare critică, avind nevoe de intervenția imediată a personalului UPU, în colaborare cu specialiști din secțiile de profil respectiv, fiind dotată cu echipamentele, materialele și medicamentele necesre acordării asistenței de urgență pacienților, indiferent de vîrstă și patologia cu care se prezintă.
 5. Zona pentru evaluare şi tratament imediat (Cod GALBEN) – spațiul din cadrul UPU destinat primii, evaluării, monitorizării și aplicării tratamentului de urgență pacienților care necesită investigații și îngrijiri imediate, avînd funcții vitale stabile la momentul sosirii, dar cu potențial de agravare pe teren scurt.
 6. Zona pentru evaluare și tratament al urgenţelor minore (Cod VERDE) – spațiu din cadrul UPU destinat primirii, evaluării și aplicării tratamentului de urgență pacienților care se prezintă cu probleme acute, dar care nu pun viața în pericol și nu necesită monitorizare și tratament imediat.
 7. Spații de așteptare pacienți – spații destinate pacienților a căror stare clinică permite așteptarea, integrate în spațiu pentru triaj, fiind sub monitorizarea continuă a personalului din UPU sau fără nevoe de monitorizare.
 8. Spații de consultații specifice – spații sau camerele dotate și destinate acordării consultațiilor și tratamentului specializat unor categorii de pacienți, pentru cazurile în profil:
 • pediatrie
 • ortopedie și traumatologie (gipsare)
 • spațiu pentru intervenții chirurgicale mici
 • stomatologie chirurgicală de urgență
 • ginecologie, etc.
 • izolatorul – cameră sau spațiu destinat izolării cazurilor contagioase aflate în UPU.