Șef secție – Dragan G.


Asistentă medicală superioară - Naclacevschi N.

Asistentă medicală superioară – Naclacevschi N.


Secția neurologie a fost deschisă în 1969 pentru 40 de paturi. De la momentul fondării și până în anul 1988 secția a fost condusă de doctorul în științe medicale, medic de categorie superioară, Iacov Faverman. În baza secției s-a efectuat un studiu clinico – științific privind influența nocivă a ursolului asupra lucrătorilor combinatului de blănuri. Rezultatele acestui studiu au fost reflectate în teza de doctor în științe medicale a medicului I. Faverman “Sindroamele hipotalamice toxico – alergice în rezultatul acțiunii ursolului”.

Din 1988 și până în prezent secția este condusă de medicul neurolog de categorie superioară, Gheorghe Dragan. În prezent, Secția de neurologie are 35 paturi pentru tratarea bolilor acute a sistemului nervos sau cronice în acutizare, precum:

 • Accident vascular cerebral ischemic
 • Accident vascular cerebral hemoragic
 • Radiculopatiile discogene a segmentelor cervical, toracal , lombar
 • Radiculoneuritele infecțioase alergice acute
 • Encefalopatiile gr II – III
 • Neuropatiile diabetice dismetabolice, infecțioase
 • Boala Parkinson
 • Miastenia gravis
 • Scleroza multiplă în acutizare
 • Epilepsia de diferite etiologii
 • Scleroza amiotrofică latentă
 • Epilepsia de diferite etiologii
 • Scleroza amiotrofică latentă
 • Bolile neuromusculare
 • Neurolgia trigeminală
 • Migrena, Statusul migrenos
 • Siringomielia și Siringobulbie