Șef secție – Lupașcu Gr.

Șef secție – Lupașcu Gr.


Asistentă medicală superioară - A. Cebotari

Asistentă medicală superioară – A. Cebotari


 

Secția cardiologie, din cadrul SC Bălți, activează conform documentelor privind organizarea și funcționarea serviciului cardiologic din R.Moldova.
Secția include 50 paturi, dintre care:
– îngrijiri acute – patologie cardiacă – 40 paturi;
– îngrijiri cronice – reabilitare cardiologică – 10 paturi;

Activează:
– 5 medici cardiologi, categorie superioară: șeful secției: Gr. Lupașcu, medici ordinatori: V. Pascaru; L. Ojog; R. Nedelciuc; L. Axenti.
– Asistenta șefă- A. Cebotari; 18 asistente medicale;
– personal medical inferior- 18.

Obiectivul principal al secției de cardiologie este:
• prevenirea și tratarea, pacienților cu vîrsta mai mare de 18 ani, a patologiilor cardiovasculare acute și cronice (Cardiopatia ischemică cu derivatele ei, inclusiv infarctul miocardic acut și vechi;
• Dereglările de ritm cardiac;
• Urgența hipertensivă;
• Monitorizarea corectă a Tensiunii Arteriale;
• Cardiomiopatiile postinflamatorii, dilatative;
• Valvulopatiile cardiace congenitale, dobîndite;
• Școlarizarea pacienților cu Hipertensiune Arterială;
• Promovarea modului sănătos de viață).

Întru îmbunătățirea calității stabilirii diagnosticului de patologie cardiovasculară au fost implementate noi metode de diagnosticare: Electrocardiograma, ECO cardiografia Doppler; Holter ECG și monitorizarea TA/24 ore; Cicloergometria; investigații de laborator inclusiv troponina I, D- dimeri.

Interacțiunea cu catedrele USMF N. Testemițanu și Institutul Cardiologic, mun. Chișinău se menține la nivelul cerințelor actuale.