Biblioteca medicală asigură pentru utilizatorii săi servicii de lectură şi informare documentară prin:

  • acces la publicaţii în sala de lectură;
  • împrumut de publicaţii pe termen lung;
  • acces personalizat la baze de date şi resurse electronice ;
  • informaţii bibliografice tradiţionale şi electronice;
  • sesiuni de instruire şi formare în utilizarea instrumentelor de informare medicale.