În această a treia Zi Internațională a Aerului curat pentru un cer albastru, este timpul să reflectăm și să ne revigorăm hotărârea și ambițiile de a lucra împreună pentru  ,,Aerul pe care îl respirăm”.

Tema din acest an, ,,Să lucrăm împreună pentru aerul pe care îl respirăm! evidențiază natura transfrontalieră a poluării aerului, subliniind nevoia de responsabilitate și acțiune colectivă. De asemenea, evidențiază necesitatea unei cooperări internaționale și regionale imediate și strategice pentru o mai bună implementare a politicilor și acțiunilor de atenuare a poluării aerului. Toți respirăm același aer și aceeași atmosferă ne protejează și susține pe toți. Poluarea mediului este o problemă globală pe care trebuie să o combatem împreună. Aceasta decurge din tema din 2021 „Aer sănătos, planetă sănătoasă”.

Poluarea aerului este cea mai mare amenințare a mediului pentru sănătate, provocând aproximativ 7 milioane de decese premature în fiecare an din cauza unor boli precum accident vascular cerebral, boli de inimă, boli pulmonare obstructive cronice, cancer pulmonar și infecții respiratorii acute. Multe surse de poluare a aerului conduc, de asemenea, la criza climatică și dăunează naturii și ecosistemelor. Poluarea aerului afectează negativ securitatea alimentară, paritatea socială și de gen și dezvoltarea economică, menținând oamenii înrădăcinați în ciclul sărăciei..

Aerul curat este important pentru sănătatea și viața de zi cu zi a oamenilor, în timp ce poluarea aerului este cel mai mare risc de mediu pentru sănătatea umană și una dintre principalele cauze evitabile de deces și boli la nivel global. Poluarea aerului afectează în mod disproporționat femeile, copiii și persoanele în vârstă și are, de asemenea, un impact negativ asupra ecosistemelor.

Astăzi comunitatea internațională recunoaște că îmbunătățirea calității aerului poate atenua schimbările climatice.

Să lucrăm împreună acasă și la locurile noastre de muncă, în comunități și guverne, pentru a îmbunătăți aerul pe care cu toții îl respirăm.

Cu toții avem dreptul la aer curat. Împreună putem face din mesajul celei de-a treia Zile Internaționale a Aerului Curat pentru cerul albastru, un apel global la acțiune, care va aduce schimbări de durată, astfel încât generațiile viitoare să poată respira aer curat.

Apel la acțiune                                                                                                                         

Mai multe guverne iau măsuri pentru a îmbunătăți calitatea aerului, dar OMS solicită acțiuni rapide pentru:

 • Adoptarea sau revizuirea și implementarea standardelor naționale de calitate a aerului în conformitate cu cea mai recentă versiune a ghidurilor OMS privind calitatea aerului;
 • Monitorizarea calității aerului și identificarea surselor de poluare a aerului;
 • Promovarea tranziției către utilizarea doar a energiei menajere ecologice pentru gătit, încălzire și iluminat.
 • Crearea sistemelor de transport public sigure și accesibile, precum și rute prietenoase pentru pietoni și bicicliști;
 • Implementarea unor standarde mai stricte privind emisiile și eficiența vehiculelor și aplicarea cerințelor obligatorii de inspecție și întreținere;
 • Investirea în locuințe eficiente energetic și în generarea de energie;
 • Îmbunătățirea sistemului de eliminare a deșeurilor industriale și municipale;
 • Reducerea arderii deșeurilor agricole, incendiilor forestiere și activităților agroforestiere (cum ar fi producția de cărbune);
 • Integrarea poluării aerului în programele de formare a lucrătorilor din domeniul sănătății și furnizarea de instrumente pentru implicarea sectorului sănătății;

Republica Moldova

Calitatea aerului atmosferic în Republica Moldova este influenţată de emisiile provenite din trei tipuri de surse poluante:

 • Sursele staţionare fixe, care includ centralele electrotermice (CET-urile) şi cazangeriile, întreprinderile industriale în funcţiune;
 • Sursele mobile, care includ transportul auto, feroviar, aerian, fluvial şi tehnica agricolă;
 • Transferul transfrontalier de noxe.

Cei mai importanți poluanți rezultați din aceste procese sunt: oxizii de carbon, de sulf, de azot, particulele în suspensie, formaldehida, etc. Poluarea spațiului aerian de la surse fixe și mobile nu este uniformă. Gradul de poluare a spațiului aerian urban este mai mare față de cel rural pe motivul existenței în orașe a întreprinderilor industriale majore, obiectivelor termo-energetice și termice și traficului intens al transportului auto.

În Republica Moldova aerul poluat este al doilea factor de risc pentru bolile netransmisibile după consumul de tutun, ce constituie circa 4700 din decese. Riscurile sunt cauzate de concentrații ridicate de PM10 și PM2,5, NO2, CO. Concentrația media anuală de NO2 în mun. Chișinău constituie 0,05 mg/m3, față de valoarea admisă de 0,04mg/m3, din această cauză populația este expusă unui risc sporit, comparativ cu alte localități, de boli respiratorii și boli ale sistemului sangvin.

Să lucrăm împreună acasă și la locurile noastre de muncă, comunități, guverne și peste granițe pentru a ne îmbunătăți aerul.

Aerul mai curat ne va face mai sănătoși, va proteja natura, va ajuta la atingerea obiectivelor climatice globale, ne va îmbunătăți calitatea vieții și va oferi un viitor sigur și echitabil pentru toți. Dacă acționăm acum, putem înjumătăți pierderile globale de recolte cauzate de poluanți până în 2050.