Specificul Serviciului RIRRI

 • Deservește tote Departamentele din cadrul SC Bălți și pacienții ambulator a municipiului, și conform contractelor încheiate cu Raioanele învecinate.
 • În cadrul Serviciului RIRRI se efectuiază investigații radiologice la adulți și copii conform protocolului efectuării procedurilor de roentgen elaborat de MSMPS al RM.
 • Anual Serviciului RIRRI efectuază aproximativ 35000 investigații.

Informație despre Serviciului RIRRI

Serviciului RIRRI include cabinet radiologice în următoarele departamente:

 • Bloc Central:
  • Secția RIRRI
   • Cabinet radiologic nr.1
   • Cabinet radiologic nr.2
   • Cabinet radiologic nr.3
   • Cabinet radiologic nr.4
   • Cabinet radiologic nr.5
  • Bloc operator:
  • Radiologie Intervențională;
  • Radiologie convențională în asistență chirurgicală.
 • Secția Reanimare nr.1 – Radiologie convențională la patul pacientului
 • Secția Reanimare nr.2 – Radiologie convențională la patul pacientului
 • Secția Traumatologie – Radiologie convențională la patul pacientului
 • Departamentul pediatrie:
  • Cabinet radiologic UPU:
  • Secția Reanimare – Radiologie convențională la patul pacientului
  • Sala de operații – Radiologie convențională în asistență chirurgicală
  • Secția Traumatologie – Radiologie convențională la patul pacientului
 • Departamentul Ftiziopulmonologie:
  • Cabinet radiologic nr.1.
 • Departamentul AMSA:
  • Cabinet radiologic nr.105;
  • Cabinet radiologic nr.405;
  • Cabinet radiologic nr.406.
 • Departamendul Perinatologic:
  • Secția Reanimare NouNăscuți – Radiologie convențională la patul pacientului
  • Secția Reanimare Ginecologie – Radiologie convențională la patul pacientului

  Fiecare Departament dispune de cabinet specializate dotate cu instalații radiologice staționare și mobile adaptate profilului. Serviciul RIRRI posedă aparate staționar digital, convenționale instalații de mamografie și microradiofotogafie. Aparatele mobile se folosesc la efectuarea radiografiilor pacienților netransportabili în secțiile de ATI; Traumatologie; Neurochirurgie; și în sălile de operații în timpul intervențiilor chirurgicale. Instalația C-Arm este folosită în chirurgia intervențională la operațiili de endoprotezare a articulațiilor; fixarea tijelor zăvorîte; colangiografii endoscopice; exterparea calculilor renali. Toate cabinetele radiologice sunt dotate cu echipament individual de protecție atît pentru pacien, cît și pentru personalul medical care activează în sfera ionizantă.

  Performanțile Serviciului RIRRI
  În cadrul serviciului RIRRI sunt folosite un spectru larg de diagnostic radiologic cu următoarele metode:

  • Radiografia clasică standart
  • Fliuroscopia;
  • Tomografia liniară;
  • Radiografie cu fliuroscopie intervențională;
  • Mamografie convențională;
  • MicroRadioFotografie(MRF sau fliurografie).

  Instalațiile radiologice sunt folosite pentru a efectua toată gama procedurilor radiologice a corpului uman în dependență de necesități și scopul investigațiilor, așa ca:

  • Radiografia organelor cutiei toracice;
  • Radioscopia cu localizarea procesului patologic;
  • Radiografia sistemului osteoarticular;
  • Radiografia și Radioscopia organilor abdominale;
  • Radioscopia tractului digestiv cu contrastarea Barietată;
  • Radiografia sisemului urinar nativ și contrastarea intravenoasă, și directă.

  Toate investigațiile radiologice sunt efectuate la indicațiile medicului curant cu argumentarea respectivă, și respectarea dreptului la confidențialitate și informație a pacientului.

  Examinile radiologice de urgență sun efectuate de către tehnicianul radiolog din serviciul UPU 24/24ore, 7/7 zile inclusiv zilele de sărbători și de odihnă.

  Personalul serviciului RIRRI
  Personalul medical este selectat conform unor cerințe stricte de competență în baza HG RM nr.451 din 24.07.2015.
  În Serviciul Radioterapie, Imagistică Radiologie și Radiologie Intervențională al IMSP SC Bălți activează 29 pers. Din care:

  • Șase medici radiologi:
   • Unul cu categoriea de calificare superioară;
   • Doi cu categoriea de calificare I;
   • Trei medici începători cu stagiul mai mic de trei ani.
  • Șasesprezece tehnicieni radiologi:
   • 9 pers. în srviciul NonStop de gardă – 5 pers. BC triaj, 4 pers.Dep.pediatrie;
   • 7 pers. în seviciul de zi:
   • 3 pers. Bloc Central Sec. RIRRI;
   • 3 pers. Dep.AMSA;
   • 1 pers.DPF
    • Doisprezece tehnicieni radiologi cu categoriea de calificare superioară;
    • Unul cu categoriea de calificare I;
    • Trei cu categoriea de calificare II;
   • O menageră.
    • 1 pers. BC Sec. RIRRI
   • Șase infermiere:
    • 4 pers. BC Sec. RIRRI,
    • 1 pers. Dep pediatrie,
    • 1 pers. DP

  Serviciul RIRRI contribuie le formarea profesională în specialitate pentru medicii radiologi și tehnicieni.