Internarea de urgenţă  în spital se efectuează independent de prezenţa poliţei de asigurare:
a) cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
b) cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
c) la trimiterea serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, inclusiv spitalizarea, prin intermediul serviciului „AVIASAN”, a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale  la solicitarea instituţiilor spitaliceşti raionale  în cazurile cînd volumul şi gradul de complexitate a asistenţei medicale depăşeşte posibilităţile instituţiei medico-sanitare respective;
d) fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente,
confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare.
Internarea de urgenţă  se efectuează în regim non-stop.

Internarea programată a persoanelor asigurate se efectuează conform listei de aşteptare,  în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie ;
Internarea programată în cazurile spitalizării contra plată, se efectuează  în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicului specialist de profil din Centrul consultativ;
În cazul maladiilor oncologice primar depistate, inclusiv spitalizarea repetată pentru prelungirea tratamentului complex internarea se efectuiaza în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil sau programării de către spitalul de nivel terţiar (în acest caz nu este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie/specialistul de profil), conform schemelor de tratament.

Internarea programată se efctuează conform orarului:

7.00 – 9.00 Spitalizarea pacienţilor programaţi cu maladii chirurgicale în aceeaşi zi la intervenţii chirurgicale
9.00 – 10.00 Spitalizarea pacienţilor programaţi profil chirurgical
10.00-11.00 Spitalizarea pacienţilor programaţi profil cardiologic şi neurologic
11.00-13.00 Spitalizarea pacienţilor programaţi de alte profiluri.

PROGRAM ŞI REGULI DE VIZITARE

Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sînt următoarele:

  • ACCES I – pacienţii în stare extrem de gravă, terminali, vor putea fi vizitaţi nelimitat, 24 din 24, conform listelor prezentate zilnic de către şefii secţiilor.
  • ACEES II – pacienţii în stare gravă, imobilizaţi la pat vor putea fi vizitaţi între orele 14.00 – 20.00, conform listelor prezentate zilnic de către şefii secţiilor.
  • ACCES III – bolnavii,c are se pot deplasa, se vor întâlni cu vizitatorii în holul central al spitalului între orele 10.00 – 20.00, cu permisiunea medicului sau asistentei de post.

Cel mult 2 sau 3 persoane pot vizita un pacient în acelaşi timp. În cazuri excepţionale, această întrebare rămîne la decizia medicului şef al fiecărei secţii. Numărul de vizitatori se restrînge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să  fie supravegheaţi în permanenţă de un adult.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau spitalul, să respectaţi exigenţa dată.

De asemenea, este obligatoriu să  urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

  • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al spitalului;
  • Să  purtaţi îmbrăcămintea de protecţie oferită în secţiile respective (Secţia reanimare ş.a.);
  • Să nu faceţi vizite dacă sînteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
  • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
  • Să nu facilitaţi în orice formă părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.