Stimați colegi!
Sper că sunteți bine și Vă doresc multă sănătate în continuare!
Recent am fost în câteva subdiviziuni ale Spitalului nostru și am avut mai multe discuții cu lucrătorii medicali, pe diferite subiecte, unul și cel mai important fiind Contractul Colectiv de Muncă.
Reieșind din situația epidemiologică, și neavând acces în toate subdiviziunile Spitalului, am decis să vin către DVS cu acest mesaj.
În instituția noastră există Contractul Colectiv de Muncă, negociat și semnat între Administrația SCB și Comitetul Sindical al SCB, având ca bază Convenția Națională (nivel de ramură), negociată și semnată între Ministerul Sănătății, CNAM și Federația Sindicală „Sănătatea”. Documentul de bază fiind prevederile Codului Muncii RM. La moment, din 1473 de angajați, membri de sindicat a organizației sindicale a SC Bălți sunt 1465 lucrători medicali – 99,5%.
În CCM, sunt reglamentate raporturile de muncă între angajat și angajator și fiind membru de sindicat al Organizației Sindicale Primare a instituției noastre, beneficiați și de unele facilități, cum ar fi:
1. 4 – 11 zile de concediu anual suplimentar plătit.
2. Zile de concediu suplimentar plătite pe motive familiare: căsătoria salariatului, căsătoria copiilor salariatului, nașterea sau înfierea copilului, decesul (părinților, soțului, soției, copiilor, socrilor), la jubilee (30,40,50,60,70 etc) și altele.
3. Acordarea sporului la salariu pentru activitate în condiții de muncă grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare.
4. Alimentație specială de protecție gratuită.
5. Ajutoare materiale pe motiv de boală, motive familiale, calamități naturale .
6. Compensarea costului biletului la tratament balneo-sanatorial.
7. Cadouri acordate cu ocazia diferitor sărbători (Anul Nou, 8 martie)
8. Premierea salariaților.
CCM este editat și în format de broșură, care au fost repartizate câte 2-3 exemplare în fiecare subdiviziune încă cu 2 ani în urmă. Astfel, fiecare din DVS, poate să-l consulte, iar dacă apar întrebări sau sunt situații care necesită soluționare, Vă rugăm să Vă adresați Comitetului Sindical care, în limita competențelor și posibilităților va veni în ajutor.
Cu referire la biletele pentru tratament balneo-sanatorial.
Câteva specificări:
Foile sau biletele sunt eliberate de CNAS și repartizare prin intermendiul Federației Sindicale „Sănătatea” în dependență de suma defalcată de instituție în fondul asigurărilor sociale.
Instituția noastră primește în jur de 15 bilete la tratament sanatorial pe an. Sigur, că la un colectiv de 1500 de angajați este puțin, dar asta este realitatea. Din aceste considerente, Comitetul Sindical, încă în anul 2018 a luat decizia de a compensa din bugetul sindical al instituției noastre, cât și din bugetul Federației Sindicale „Sănătatea” biletele la tratament sanatorial de până la 50%, atunci când persoana pleacă din cont propriu. Pentru acest lucru, este necesar ca persoana în cauză să se adreseze la Comitetul Sindical, complectând o cerere pe numele Președintelui și anexînd bonul de plată.
Ce ține de ajutorul material, am avut și avem multe solicitări, cum ar fi:
1. Stări de sănătate a angajaților noștri: intervenții chirurgicale în țară și peste hotare, investigații și tratamente costisitoare.
2. Calamități naturale: incendii, vânturi puternice care au descoperit casele unor angajați, alunecări de teren.
3. Ajutoare materiale pe motive familiale.
Prin aceste lucruri se manifestă solidaritatea și unirea membrilor de sindicat.
Vă mai informez că, au venit și continua să vină cereri din partea angajaților noștru pentru a îmbunătăți condițiile de muncă la locul de muncă.
În acest context, s-a procurat mobilier, electrocasnice, aparate de aer condiționat, apă potabilă în mai multe secții, unele cereri sunt încă în lucru și urmează a fi rezolvate.
Stimați colegi, acestea sunt o parte din lucrurile pe care le efectuează Comitetul Sindical zi de zi. Da, sunt și multe probleme care necesită abordare și soluționare, inclusiv acordarea indicatorilor de performanță, care din unele motive obiective de ordin finaciar se rețin pentru ultimele 2 luni. Dar, din informația pe care o dețin de la mai mulți președinți de comitet sindical, în unele spitale acest indicator nu se achită de ani buni de zile. Nu zic că acest lucru e bine, dar în discuțiile permanente cu Administrația, se caută soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Și asta este important.
Din partea Comitetului Sindical, Vă asigur că ne vom implica permanent în activitatea de zi cu zi a colectivului, ca angajații SCBălți, într-un final să fie satisfăcuți că activează în această instituție.
Dar, mai am și o doleanță către DVS, să COMUNICĂM la diferit nivel: în secții, în subdiviziuni, în departamente, coleg – coleg, personal medical – pacient, angajator – angajat și Vă asigur, că multe probleme se vor soluționa și raporturile de muncă vor fi frumoase, productive, fără emoții negative și ca noi toți să avem satisfacție în misiunea nobilă pe care o avem.
Noi și numai noi putem face ca acest lucru să fie posibil!!!
Vă respect și Vă mulțumesc pentru munca grea pe care o depuneți zi și noapte, săptămână de săptămână, luni și ani de zile.
P.S. Vă așteptăm cu cereri, propuneri, solicitări adresate către Comitetul Sindical zilnic, între orele 14:00 – 16:00, biroul 319 în blocul Centrului Consultativ.
Aliona CALISTRU – Președintele Comitetului Sindical