Pe 22 martie în fiecare an, la nivel global se marchează Ziua Mondială a Apei (ZMA), în scopul de a fi luate măsuri pentru a aborda criza apei. Activitățile în cadrul Zilei Mondiale a Apei din anul curent se vor axa pe tematica „Valorificarea apei”. Aceasta presupune extinderea înțelegerii dincolo de problemele legate de costurile pentru consumul apei, dar și valoarea de mediu, socială și culturală, pe care o are apa pentru omenire.

Ziua Mondială a Apei este despre ceea ce înseamnă apa pentru oameni, adevărata ei valoare și modul în care putem proteja mai bine această resursă vitală.

Un obiectiv principal al evenimentului este sprijinirea realizării obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 6: apă și canalizare pentru toți până în 2030. În acest context, campania ZMA 2021 generează o conversație publică globală pe rețelele sociale despre modul în care oamenii apreciază apa pentru toate utilizările sale. Scopul este de a crea o înțelegere mai cuprinzătoare a modului în care apa este evaluată în contexte diferite, astfel încât să putem proteja această resursă prețioasă pentru toată lumea.

Dezvoltarea economică continuă și populația globală în creștere înseamnă că agricultura și industria sunt tot mai însetate, iar producția de energie intensivă prin apă crește pentru a satisface cererea. Schimbările climatice fac apa mai nesigură și contribuie la poluare. Întrucât societățile echilibrează cerințele privind resursele de apă, interesele multor oameni nu sunt luate în considerare.

Modul în care prețuim apa, determină modul în care apa este gestionată și distribuită. Valoarea apei este cu mult mai mult decât prețul ei – apa are o valoare enormă și complexă pentru gospodăriile noastre, cultură, sănătate, educație, economie și integritatea mediului nostru ambiant.

Dacă trecem cu vederea oricare dintre aceste valori, riscăm să gestionăm greșit această resursă finită, de neînlocuit.

Obiectivul de dezvoltare 6 este de a asigura apă și salubrizare pentru toți. Fără o înțelegere cuprinzătoare a adevăratei valori multidimensionale a apei, nu vom putea proteja această resursă critică pentru beneficiul tuturor.

Valorificarea apei: cinci perspective diferite

 1. Valorificarea surselor de apă – resurse naturale de apă și ecosisteme.

Toată apa este generată de ecosisteme. Și toată apa pe care o extragem pentru uz uman se întoarce în cele din urmă în mediu, împreună cu orice contaminanți pe care i-am adăugat.

Ciclul apei este cel mai important „serviciu al ecosistemului” nostru. Trebuie acordată o valoare mai mare protecției mediului, pentru a asigura o aprovizionare cu apă de bună calitate și pentru a crește rezistența la șocuri, cum ar fi inundațiile și seceta.

 1. Valorificarea infrastructurii de apă – depozitare, tratare și aprovizionare.

Infrastructura de apă stochează și mută apă acolo unde este necesară și ajută la curățarea și restabilirea acesteia în natură după utilizarea umană. Acolo unde această infrastructură este inadecvată, dezvoltarea socio-economică este subminată și ecosistemele sunt periclitate.

Valorificările tipice ale infrastructurii de apă tind să subestimeze sau să nu includă costurile, în special costurile sociale și de mediu. Este dificil să recuperați toate costurile din tarife (cunoscute sub numele de recuperare completă a costurilor). În multe țări, doar o parte sau toate costurile operaționale sunt recuperate, iar investițiile de capital sunt acoperite din fonduri publice.

 1. Valorificarea serviciilor de apă – apă potabilă, servicii de salubrizare și sănătate.

Rolul apei în gospodării, școli, locuri de muncă și unități de îngrijire a sănătății este esențial. În plus, serviciile de apă, salubritate și igienă – adaugă, de asemenea, valoare sub forma unei sănătăți mai bune, în special în contextul pandemiei COVID-19. Serviciile de aprovizionale cu apă sunt adesea subvenționate, chiar și în țările cu venituri mari. Cu toate acestea, subvențiile nețintite pot aduce beneficii persoanelor cu conexiuni de apă existente, mai degrabă decât îmbunătățirea situației pentru comunitățile sărace și defavorizate.

 1. Valorificarea apei ca o contribuție în producție și activitate socio-economică – alimentație și agricultură, energie și industrie, afaceri și ocupare.

Agricultura plasează cea mai mare cerere pentru resursele globale de apă dulce și contribuie major la degradarea mediului. În ciuda faptului că este fundamentală pentru securitatea alimentară, apa din producția alimentară primește, în general, o valoare scăzută atunci când este valorificată pur prin lentila economică a valorii produse în raport cu apa utilizată. Multe dintre beneficiile mai largi – îmbunătățirea nutriției, generarea de venituri, adaptarea la schimbările climatice și reducerea migrației – nu se reflectă adesea în costul apei.

Pentru sectorul energiei, industriei și a afacerilor, amenințările legate de apă, cum ar fi lipsa apei, inundațiile și schimbările climatice, pot crește costurile suportate și pot perturba lanțurile de aprovizionare. Gestionarea necorespunzătoare a apei de către companii poate afecta ecosistemele și poate afecta reputația și vânzările acestora.

 1. Valorificarea aspectelor socio-culturale ale apei – atribute recreative, culturale și spirituale.

Apa este o parte intrinsecă a fiecărei culturi, dar valorile pe care le atribuim acestor funcții sunt dificil de cuantificat sau articulat. Economia consideră adesea că apa este o resursă pentru utilizarea umană practică și acordă puțină sau deloc atenție valorii sale socio-culturale sau de mediu.

Este nevoie să înțelegem pe deplin valorile culturale din jurul apei prin implicarea unui grup mai divers de părți interesate în gestionarea resurselor de apă.

 

Pentru a aborda provocările predominante și pentru a reduce decalajul în obținerea unui acces echitabil și durabil la servicii de apă potabilă și salubrizare gestionate în condiții de siguranță pentru toți oamenii din regiune, OMS / Europa întreprinde acțiunile:

 • sprijină punerea în aplicare a Protocolului privind apa și sănătatea – un instrument politic multilateral obligatoriu din punct de vedere juridic în regiunea europeană a OMS;
 • oferă recomandări și instrumente bazate pe dovezi pentru consolidarea capacității sistemelor naționale de sănătate și a sectorului apei de a asigura calitatea apei și de a preveni, controla și reduce bolile legate de apă;
 • promovează abordări de gestionare și supraveghere bazate pe riscuri în politici și practici, inclusiv planuri de siguranță a apei și planuri de siguranță pentru salubritate;
 • promovează îmbunătățirea spălatului pe mâini în școli și în instituțiile medicale;
 • sprijină consolidarea programelor naționale de monitorizare și punerea în aplicare a instrumentelor globale de monitorizare pentru a urmări progresele realizate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) legate de apă, canalizare și igienă;
 • facilitează consolidarea capacităților în conformitate cu ghidurile OMS în domeniul apei, salubrizării și sănătății;
 • oferă recomandări tehnice cu privire la intervențiile în sănătate, inclusiv răspunsuri la situațiile de urgență.