Aliona CALISTRU, președintele Comitetului Sindical al IMSP Spitalul Clinic a avut o discuție contructivă cu domnul director Serghei ROTARI, unde au fost puse în discuție mai multe întrebări ce țin de activitatea și necesitățile colaboratorilor.

Totodată, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților, Comitetul Sindical a venit cu un suport financiar – mobilier de oficiu – pentru amenajarea sălii de sedințe în secția ATI din blocul central.

Colectivul secției a menționat că mobilierul era extrem de necesar, întrucât, cel din dotare era foarte învechit. Acum, sala este una modernă și luminoasă.

Din sursele bugetului sindical al Organizației Primare a SC Bălți, cât și din bugetul Consiliului Municipal al Federației Sănătatea au fost procurate pentru angajatii spitalului – 2 mii de măști chirugicale și 500 măști reutilizabile, care la moment sunt extrem de necesare.

“Convingerea mea dintotdeauna a fost și va fi, că orice situație poate fi soluționată de comun acord cu administrația spitaluilui, comitetul sindical și angajații instituției medicale. Noi suntem mereu deschiși pentru discuții, abordări și soluționări a situațiilor ce ar putea apărea. Ușa Comitetului Sindical este mereu deschisă pentru toți. Vă așteptăm!”, a menționat doamna Aliona CALISTRU.

Este de menționat că, organizaţia sindicală este o structură ordonată pe principii benevole profesionale, care apără multilateral interesele membrilor săi.