Asistentele medicale superioare din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți au participat la seminarul informativ organizat de către administrația spitalului avînd ca temă “Etica și deontologia medicală a lucrătorului medical şi al farmacistului”.

Participanţii prin discuții au demonstrat că etica medicală este importantă în activitatea zilnică a colaboratorului medical şi este o cale de rezolvare a dilemelor etice, care apar în timpul activităţii medicale.

Vicedirectorul medical al IMSP Spitalul Clinic Bălți, Ala CONDREA a specificat că “Etica şi Deontologia medicală prevede ca angajții medicali să îndeplinească la nivelul cuvenit toate normele etico-deontologice în condiţiile activităţii lor profesionale. Prin astfel de seminarii organizate ne propunem să îmbogățim comunicarea personalului medical cu pacienții și să sporim responsabilitatea, competența lucrătorilor în vederea drepturilor pacienților la o informare corectă. Vom organiza și în continuare ateliere de discuții în cadrul cărora se va pune în discuție tema relației dintre medic-pacient, asistent medical-pacient, medic-medic și ameliorarea comunicării dintre aceștia”.

Printre obiectivele conferinţei s-au regăsit următoarele:

  • asigurarea unui climat favorabil în instituțiile medicale și sociale, corespunzător așteptărilor și necesităților pacienților;
  • respectarea drepturilor pacientului, afirmate în teorie și aplicate în practică;
  • aplicarea unor principii și reguli generale în comunicarea corectă cu beneficiarii serviciilor de sănătate pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale acordate.

Comunicarea eficientă este factorul cheie al cooperarii mutual avantajoase a mediciului/asistentului medical și pacientului. Bunele abilități de comunicare reprezintă premiza de bază în constituirea unei relații eficiente cu pacientul.