În atenția colaboratorilor IMSP Spitalul Clinic Bălți, care au fost infectaţi cu maladia COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

         Indemnizaţiile unice sunt alocate, lunar sau la decizia autorităților, de către Guvernul RM din fondul de intervenţie.

Conform Hotărîrilor de Guvern aprobate în acest sens, ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, mijloacele financiare pentru acordarea indemnizatiilor unice angajatilor infectati cu COVID-19 din sistemul medical, sunt repartizate mai multor entități, printre care Consiliul mun. Chisinau, Ungheni, Drochia și altora, inclusiv Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Ca rezultat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, emite Dispozitii, pentru fiecare entitate în parte, al cărei fondator este Ministerul, prin care se aloca mijloacele financiare pentru acordarea îndemnizațiilor unice angajatilor infectati cu COVID-19, din sistemul medical, nominalizînd în acest sens, dupa nume si prenume, personalul ce urmează să le primească.

Odată ce mijloacele financiare pentru acordarea îndemnizațiilor unice angajatilor infectati cu COVID-19, ajung pe conturile bancare ale IMSP Spitalul Clinic Bălți, acestea IMEDIAT, sunt readresate pe cardurile bancare ale angajatilor instituției, pentru a putea fi ridicate de acestea, la unele din bancomatele instituției bancare, la care spitalul are deschise conturile bancare.

E de menționat faptul, că Listele personalului ce urmează să primească indemnizația unică angajatilor infectati cu COVID-19, sunt întocmite și transmise Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de către Agenția Naționala pentru Sănătate Publică.

Reiterăm faptul că,

IMSP Spitalul Clinic Bălți nu este implicat în procesul de selecție și repartizare a personalului ce urmează să primească indemnizațiile unice în valoare de 16,0 mii lei.