ˮZero malaria începe cu mineˮ este genericul Zilei mondiale de combatere a malariei din 25 aprilie 2020. În acest an, cu ocazia Zilei mondiale de combatere a malariei 2020, OMS se alătură parteneriatului RBM Partnership to End Malaria (Parteneriatul pentru a pune capăt malariei), Comisiei Uniunii Europene și altor organizații partenere în promovarea „Zero malaria începe cu mine”, o campanie de bază care are ca scop menținerea malariei actuală pe agenda politică, mobilizarea resurselor suplimentare și împuternicirea comunităților să-și asume responsabilitatea pentru prevenirea și combaterea malariei.

Prin semnificaţia sa, această zi încurajează angajamentele guvernelor în protejarea sănătăţii prin eforturi de eliminare a pericolului acestei maladii, o atenţie sporită fiind acordată populaţiei care migrează în zonele endemice la malarie.

Malaria, boală provocată de plasmodiul malaric și transmisă prin mușcătura de țânțar, care poate fi prevenită şi tratată, continuă să aibă un impact devastator asupra sănătății şi bunăstării oamenilor din întreaga lume. Din 2000, eforturile globale de combatere a malariei au dus la evitarea a milioane de cazuri și decese — dovada că progresul este posibil. Multe țări cu o povară scăzută a bolii s-au orientat rapid spre obiectivul zero malaria. În 2018, 27 de țări au raportat mai puțin de 100 de cazuri de malarie, în creștere față de 17 țări în 2010. Între anii 2000 — 2014, numărul de decese cauzate de malarie a scăzut cu 40% la nivel mondial, de la 743 000 la 446 000.

Dar, în ultimii ani, progresele au încetat. Potrivit raportului mondial al OMS pentru malarie 2019 în perioada 2014 – 2018 nu au existat progrese la nivel mondial în reducerea noilor cazuri. În a. 2018, au fost estimate 228 milioane de cazuri de boală, comparativ cu 231 milioane în 2017. Numărul estimat de 405 mii decese cauzate de malarie a rămas, practic, neschimbat față de anul precedent. Regiunea Africană OMS a reprezentat 93% din cazurile de malarie și 94% din decese în întreaga lume.

În raport se subliniază deficiențele majore de acoperire în accesul la instrumentele de bază recomandate de OMS pentru prevenirea, detectarea și tratarea malariei, în special în țările cu cea mai mare povară din lume.

  • În 2018, doar jumătate (50%) din populația cu risc de malarie în Africa a dormit sub o plasă tratată cu insecticide, o cifră similară cu anul precedent și o îmbunătățire marginală comparativ cu a.2015.
  • Aproximativ doar o treime (31%) dintre femeile gravide, eligibile din Africa, au primit în 2018 trei sau mai multe doze de terapie preventivă pentru malarie.
  • În perioada 2015-2018, o proporție mare (36%) de copii din Africa subsahariană, care prezintau semne de febră, nu au primit nicio îngrijire medicală.

Una dintre principalele dificultăți rămâne lipsa finanțării. În 2018, suma totală a resurselor financiare alocate activităților de control și eliminare a malariei a atins aproximativ 2,7 miliarde de dolari, ceea ce este mult mai puțin decât obiectivul de finanțare stabilit în strategia globală, care este de 5 miliarde de dolari.

Având în vedere tendințele recente, obiectivele globale critice vor fi ratate. Ca urmare, nu sunt justificate progrese pentru atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă de combatere a malariei, care include încheierea luptei mondiale împotriva malariei până în 2030.

Ca răspuns la datele și tendințele recente, anul trecut, OMS și Parteneriatul RBM au catalizat „Povara severă a bolii necesită acțiuni eficiente», o nouă abordare, menită să reducă incidența și decesele cauzate de malarie în țările cu cele mai mari rate de morbiditate și mortalitate. Inițiativa este implementată de 11 țări, care în 2017 au reprezentat aproximativ 70% din povara globală a malariei. Abordarea este bazată pe 4 piloni:

  1. Voința politică de reducere a deceselor prin malarie
  2. Informații strategice pentru determinarea impactului
  3. O mai bună orientare, politici și strategii
  4. Un răspuns național coordonat împotriva malariei

Pilonul 1 face apel la liderii țărilor afectate de malarie să-și transpună angajamentele politice declarate în resurse și acțiuni concrete care vor salva mai multe vieți. În acest scop, campaniile care implică comunități și lideri de țară — precum „Zero malaria începe cu mine” — pot încuraja un mediu de responsabilitate și acțiune.

Grupul consultativ strategic al OMS pentru eliminarea malariei a identificat una dintre principalele priorități în contextul punerii în aplicare a conceptului strategiei globale („construirea unei lumi libere de malarie”), formarea unei noi agende de cercetare și dezvoltare. Potrivit grupului consultativ, eradicarea cu succes a malariei necesită, de asemenea, acces universal la servicii de sănătate accesibile și centrate pe oameni, instituirea unor sisteme de supraveghere și răspuns fiabile, rapide și precise și dezvoltarea strategiilor naționale și subnaționale care sunt adaptate la condițiile locale.

Aşezarea geografică şi condiţiile climaterice plasează Republica Moldova printre ţările cu risc sporit pentru această invazie. Astfel, monitorizarea populațiilor de culicide în ecosistemele țării pe parcursul a. 2019 au identificat 9 specii dintre care 6 sunt vectori importanți ai unor agenți patogeni, inclusiv și plasmodiului malaric. Astfel, prezența vectorului specifici pe teritoriul țării prezintă un risc sporit pentru sănătatea publică prin faptul că poate transmite agențul cauzal al malariei. Acest fapt a devenit deosebit de important pe fundalul liberalizării vizelor pentru cetățenii republicii și a sporii fenomenului de migrație a populației, inclusiv în zonele endemice la malarie. În prezența vectorului (țânțarii) acest fapt pune în pericol statutul de țară liberă de malarie. În anii 2017-2019, în republică s-au înregistrat 5, 1 și respectiv 3 cazuri de malarie, toate fiind de import.

Campania „Zero malaria”, lansată pentru prima dată în Senegal în 2014, a fost aprobată oficial la Summit-ul Uniunii Africane de către toți șefii de stat africani, în iulie 2018.