În aceste timpuri grele, când orice sprijin e important, IMSP Spitalul Clinic Bălți a primit în dar de la un agent economic 3 aparate de ventilare dirijată a plămânilor.

Aceste ventilatoare erau necesare instituției, căci ventilația mecanică reprezintă metoda prin care se asistă sau se înlocuiește respirația spontană. Se știe că una din complicațiile cauzate de COVID-19 afectează plămânii persoanei infectate și o face inaptă de a respira de sine stătător, iată de ce aceste ventilatoare sunt vital necesare în acordarea asistenței medicale acestor bolnavi.

Până în prezent instituția noastră dispunea doar de 4 ventilatoare de tip mai vechi. Grație acestui gest frumos suntem mai dotați și mai pregătiți de a interveni în cazuri grave.

Suntem profund recunoscători pentru susținerea și ajutorul acordat!