Cu referire la publicarea unui material de către cet. Diana GROSU pe un site de socializare “https://www.facebook.com/105482130859511/posts/169734831100907/” privind procedura de achiziții ce ține de achiziționarea serviciilor medicale de diagnosticare de înaltă performanță pentru a. 2020.

În acest sens, procedura dată a fost desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”.

Procedura a fost inițiată dat fiind faptul că, la ora actuală prestatorul de servicii nu dispune de dispozitivele medicale necesare pentru efectuarea investigațiilor medicale de înaltă performanță (tomograf, rezonanță magnetică, aparate dopler). Dispozitivele respective sunt foarte costisitoare iar instituția nu are posibilități financire pentru a le achiziționa.

Conform protocoalelor clinice privind acordarea asistenței medicale, întru prestarea unui act medical calificat pacienților aflați la tratament staționar în instituție, este necesar de a presta investigații medicale de înaltă performanță, motivul care a stat la baza inițierii procedurii menționate .

În cotextul celor menționate mai sus, instituția, în temeiul art. 47 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice” a inițiat desfășurarea procedurii Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1574941365942, publicând anunțul de intenție, conform prevederilor art. 28 https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1574941365942  pe platforma Mtender.md și anunțul de participare conform prevederilor art. 29 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1574941365942?tab=contract-notice .

Astfel, toți operatorii economici care prestează astfel de servicii și întrunesc criteriile de evaluare, au avut posibilitate de a depune oferta comercială în cadrul desfășurării procedurii menționate.

Până la data limită de 19 decembrie 2019, indicată în anunțul de participare, a fost depusă o singură ofertă de către operatorul economic „Magnific Nord” SRL, care prestează astfel de servicii în or. Bălți. Este de menționat faptul că, de către alți operatori economici nu au fost depuse nici o ofertă.

Luând în considerație faptul că, procedura respectivă a fost una publică, transparentă, iar de către operatorul economic „Magnific Nord” SRL au fost respectate toate cerințele de calificare solicitate, iar prețurile sunt identice catalogului de preț, aprobat prin HG R.M.nr.1020 din 29 decembrie 2011 a fost luată decizia de a desemna „Magnific Nord” SRL câștigător al acestei proceduri de achiziție întru executarea investigațiilor medicale de performanță pentru a. 2020.