Începând cu 2 ianuarie, curent, în cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți a fost dat startul seminarului pe tema: “Drepturile Omului”. Scopul întrunirilor fiind familiarizarea colaboratorilor medicali despre drepturile omului – prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului, Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Constituției RM.

Primii care au participat la seminar au fost angajații Centrului Perinatal și colaboratorii Departamentului de Pediatrie. Aceștea au fost informați despre:

 • Dreptul la viață.
 • Interzicerea torturii.
 • Interzicerea sclaviei și a muncii forțate.
 • Dreptul la libertate și la siguranță.
 • Dreptul la un proces echitabil.
 • Nici o pedeapsă fără lege.
 • Dreptul la respectarea vieții private și de familie.
 • Libertatea de gândire, de conștiință și de religie.
 • Libertatea de exprimare.
 • Libertartatea de întrunire și de asociere.
 • Dreptul de căsătorie.
 • Dreptul la recurs efectiv.
 • Interzicerea discriminării și etc.

Este de menționat că, toți cei prezenți la seminar au salutat această inițiativă, și au specificat că astfel de întruniri trebuie organizate mai des și puse în discuție diverse teme.