Vineri, 13 decembrie, curent în incinta sălii de ședințe nr.2 a avut loc cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru colaboratorii IMSP Spitalul Clinic Bălți.

Cursul de instruire a fost desfăşurat pe tematica:
– Actele normative de securitate şi sănătate în muncă;
– Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă;
– Noţiuni generale despre factorii de risc;
– Noţiuni generale despre evaluarea riscurilor profesionale;
– Acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare în muncă și etc.

Durata cursului de instruire a fost de 8 ore academice și la fine toți participanții au primit certificate pentru nivelul întâi de pregătire.

Este de menționat că, instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă  este un ansamblu de măsuri organizatorice de protecție a muncii care reprezintă forma legiferată de instruire la nivelul angajatorilor. Scopul instruirii  este de a asigura dobândirea cunoștințelor necesare pentru cele mai bune condiții de desfășurare a procesului de muncă, pentru apărarea sănătății, vieții și integrității fizice și psihice a lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.