În data de 12 decembrie 2019, Comitetul sindical al IMSP Spitalul Clinic Bălți a  organizat Conferința de dare de seamă și alegeri.

Ordinea de  zi a inclus:

  • Darea de seamă a Comitetului Sindical pentru perioada 2014-2019. Raportor fiind Președintele Comitetului sindical dna Aliona CALISTRU.
  • Raportul Comisiei de cenzori.
  • Alegerea președintelui Comitetului sindical și a membrilor Comitetului sindical.
  • Alegerea Comisiei de cenzori.
  • Alegerea delegaților la Conferința municipală de dare de seamă și alegeri.
  • Alegerea membrilor în Consiliul municipal Bălți al Sindicatului ”Sănătatea.

Aducem sincere felicitări doamnei Aliona CALISTRU, pentru că a primit vot de încredere pentru a doua oară din partea colaboratorilor participanți la forum.

Este de menționat că, activitatea Comitetului sindical a fost îndreptată spre realizarea programului Sindicatului ”Sănătatea” , aprobat la Congresul VI,  prevederilor stipulate în Convențiile Colective nivel național și în Contractul Colectiv de muncă  nivel de unitate, fiind axată pe următoarele obiective:

– supravegherea politicilor privind dezvoltarea, reformarea și finanțarea IMSP SC Bălți;
– protecția resurselor umane, supravegherea respectării normelor ce țin de raporturile de muncă;
– creșterea veniturilor salariale ale angajaților;
– dezvoltarea parteneriatului social, inclusiv prin negocierea aprobarea și realizarea prevederilor Contractul Colectiv de Muncă nivel de unitate;
– promovarea securității și sănătății la locul de muncă;
– organizarea tratamentului balneo-sanatorial al salariaților, odihnei copiilor lor;
– audiența și soluționarea problemelor sociale ale membrelor de sindicat și problemelor ce  rezultă din raporturile de muncă;
– petrecerea măsurilor sportive, activităților culturale.