De la investirea domnului Andrei MATEI, în funcția de Director General al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, au fost soluționate multe întrebări legate de activitatea economico-financiară și medicală a instituției noastre.

Pentru prima oară în istorie, la 08.10.2019, de către Directorul General al CNAM a fost organizată o ședință de lucru în teritoriu, la IMSP Spitalul Clinic Bălți, cu toți directorii instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti din zona de Nord a Țării, unde a discutat problemele cu care se confruntă instituțiile în activitatea de zi cu zi.

Subiectele puse în discuţie s-au axat în mare parte, pe actul medical din teritoriu, fiind abordate întrebările vizate de tarifele existente pentru cazul tratat, raportul dintre cazurile acute şi cele cronice, dinamica spitalizărilor, indicele de complexitate pentru serviciile medicale prestate.

Un subiect aparte l-a constituit acordarea serviciilor medicale în cadrul departamentelor unităților primiri urgente, volumul şi modalitatea de finanţare a cazurilor de urgenţă, dotarea acestor subdiviziuni, cu aparataj medical necesar, precum și asigurarea cu specialiști calificați.

În același context administrația IMSP Spitalul Clinic Bălți, a informat conducerea CNAM, despre datoriile ,,istorice” foarte mari, din perioada anilor 2011-2016, care au fost și sunt un impediment serios în prestarea serviciilor medicale și dezvoltarea infractructurii instituției.

Până la final, am fost ,,auziți” de către Directorul General CNAM, care prin abilitățile sale profesionale a contribuit și a urgentat anume acele acțiuni necesare pentru a redresa situația financiar – economică existentă la moment în cadrul instituției noastre.

Ca urmare a implicării active a Directorului General CNAM, cât și de comun acord cu Fondatorul instituției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și IMSP Spitalul Clinic Bălți – au fost lichidate datoriile ,,istorice” la medicamente și articolele parafarmaceutice, achiziționate de la mai mulți agenți economici.

Totodată, e de mentionat faptul că, pentru prima oară, CNAM efectuează calcularea cheltuielilor reale în acordarea asistenței medicale prespitalicești, persoanelor asigurate care se adresează în Departamentul UPU, atât la copii cât și la maturi, și care nu au fost spitalizate, pentru a valorifica financiar, diferența pe care spitalul o suportă în acordarea acestor servicii medicale.

Toate aceste acțiuni vor contribui în mod semnificativ la ridicarea nivelului calității actului medical înfăptuit de către instituție și va acorda o posibilitate reală de a procura aparatajul medical, strict necesar în activitatea acesteia, de care nu dispune de peste 30 de ani.

Remarcăm faptul că atitudinea CNAM și Ministerulului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale față de instituția noastră, ne dă o speranța, că IMSP Spitalul Clinic Bălți, cu statut de tip republican, va putea cu certitudine îndeplini toate cerințele și sarcinile puse în fața sa și să acorde unui milion de cetățeni din Nordul RM servicii medicale, de înaltă calitate, la ei acasă, în teritoriu.