Anual, la 2 octombrie este marcată Ziua Naţională fără alcool, organizată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru sensibilizarea și conștientizarea riscului pentru viață și sănătate a consumului excesiv de alcool.

Alcoolul are un impact major asupra sănătății publice, fiind unul dintre principalii factori de risc pentru tulburările neuropsihice, bolile cardiovasculare, ciroza hepatică, unele forme de cancer, etc. De asemenea, consumul nociv de alcool generează costuri enorme ale asistenței medicale pentru tratament și recuperare, pierderi economice cauzate de decesele premature și incapacitatea de muncă.

Alcoolul este o substanță toxică și psihoactivă ce cauzează dependență. Conform recomandărilor OMS, orice doză de alcool poate prezenta risc pentru sănătate.

 • Anual, la nivel global, se înregistrează circa 3,3 milioane de decese cauzate de consumul de alcool, ceea ce reprezintă 5,9% din totalul deceselor.
 • Consumul nociv de alcool este responsabil de declanșarea a peste 200 de afecțiuni și boli. În general, 5,1% din povara globală a bolilor și traumelor este cauzată de consumul nociv de alcool, măsurată în anii de viață ajustați în funcție de dezabilitate (DALY).
 • Alcoolul este principalul factor de risc pentru mortalitatea prematură și dezabilitatea în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, reprezentând 10% din totalul deceselor în această grupă de vârstă. Grupurile defavorizate au rate mai mari de deces și spitalizare legate de consumul de alcool.
 • 25% din totalul deceselor în grupul de vârstă 20–39 de ani se datorează consumului nociv de alcool. Adolescenții și tinerii până la 25 ani reprezintă o grupul cu risc sporit, din cauza percepției inadecvate asupra consecințelor consumului de alcool.
 • Consumul global de alcool este 6,4 litri alcool pur/locuitor în vârstă de peste 15 ani, echivalent a 13,9grame alcool pur pe zi, raportat la populația globală (Global status report on alcohol and health, 2018).
 • Regiunea cu cel mai mare nivel de consum din lume este Europa, unde mai mult de o cincime din populația cu vârsta peste 15 ani, raportează un consum sporadic de alcool în cantități mari (cinci sau mai multe porții standard sau 60 de grame de alcool) cel puțin o dată pe săptămână.
 • La nivel european, consumul de alcool a devenit a șasea cauză principală de morbiditate și decese premature în țările cu venituri înalte.
 • Riscul de deces din cauza alcoolului pentru femeile din regiunea estică a Europei e de 7 ori mai înalt, decât în partea mediteraneană. 6,4% dintre bărbați și 1,2% din femei sunt estimate de a fi dependente de alcool.
 • Republica Moldova se află în topul ţărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor în lume. Conform Raportului global privind consumul de alcool și sănătatea, în a.2016, Moldova a înregistrat un consum anual de 15,2 litri alcool pur/locuitor la vârsta de 15+ ani, din care bărbaților le revine 25,2 litri alcool pur/locuitor, iar populației feminine 6,1 litri alcool pur/locuitor. (Global status report on alcohol and health, 2018).
 • Datele statistice naționale atestă faptul că incidenţa prin alcoolism cronic este în descreştere (în a.2018, constituie 86,2 la 100 mii locuitori în comparație cu 121,3 la 100 mii locuitori în a.2010. Totodată, prevalenţa prin alcoolism cronic pe parcursul a mai multor ani este constant înaltă, fiind de 3 ori mai mare față de media europeană.
 • Conform datelor Studiului privind comportamentele și percepțiile legate de sănătate a adolescenților din Republica Moldova (HBSC Study, Moldova 2018), 4 din 10 adolescenți de vârsta 11 – 17 ani au relatat că au avut experiență de utilizare a alcoolului în decursul vieții. Au consumat alcool cel puțin o zi în decursul ultimei luni circa 24% din adolescenți și acest indicator crește o dată cu vârsta (băieții consumă mai mult decât fetele).
 • Potrivit datelor statistice către 01.01.2019 la supraveghere medicală se aflau 46169 bolnavi de alcoolism cronic, 585 bolnavi cu psihoze alcoolice.

Sistemul de sănătate are sarcina să comunice permanent despre riscurile pentru sănătate legate de consumul de alcool, agenții economici să excludă consumul de la muncă, autoritățile publice locale să încurajeze participarea tinerilor în diferite acțiuni benefice comunității, iar societatea să facă acțiuni concrete pentru schimbarea percepției prea tolerante față de alcool.

Intervenţii aplicate pentru prevenirea consumului nociv de alcool:

 • Restricționarea privind accesul la băuturile alcoolice persoanelor până la 18 ani și persoanelor în stare de ebrietate;
 • Interdicții privind comercializarea producției alcoolice în intervalul de timp 22.00 – 08.00.
 • Limitarea accesibilității prin creșterea accizelor pentru băuturi alcoolice.
 • Evitarea fenomenul „drink driving” prin majorarea cotei contravenționale de sancționare, cu implicarea conducătorilor mijloacelor de transport în cursul de instruire cu  tematica ”Conducerea fără influența alcoolului”.
 • Sporirea ponderii populației generale care posedă cunoștințe privind riscurile consumului de alcool pentru sănătate, în special a populației tinere, prin educația pentru sănătate, promovarea modului sănătos de viață.
 • Implicarea tinerilor în activități sportive și socio–culturale, desfășurarea continuă a măsurilor de informare și comunicare a populației privind daunele consumului de alcool și impactul lui asupra sănătăţii publice.