IMSP Spitalul Clinic Bălți a fost gazda unei întruniri de lucru dintre directorul general CNAM, Andrei MATEI și directorii instituțiilor medico sanitare publice din cele 12 raioane din Nordul Republicii,  în data de 8 octombrie, curent.

Întâlnirea a început cu organizarea unei excursii virtuale în istoria acestei instituții ghidată de către domnul director Serghei ROTARI. Ulterior cei prezenți la ședința de lucru au fost informați despre aprecierea corectă a patrimoniului IMSP Spitalul Clinic Bălți și perspectiva de conlucrare profesională, managerială  dintre instituții, în interesul comun al populației, asigurând accesul la servicii medicale adecvate și la timp.

Este de menționat că, în cadrul ședinței au fost discutate tarifele existente pentru cazul tratat, raportul dintre cazurile acute şi cele cronice prestate de spitale, dinamica spitalizărilor, indicele de complexitate pentru serviciile prestate în cadrul maternităţilor. Totodată, s-a pus accent și pe departamentul de medicină urgentă care necesită  dotarea cu aparataj performant, un tarif republican de finanțare, precum şi asigurarea cu specialişti calificaţi.

Fiecare din reprezentanții instituțiilor medicale au avut posibilitatea de a se expune și de a atrage atenția conducerii CNAM, întru soluționarea cât mai urgentă a unor probleme apărute.

Menționăm faptul că, întâlnirea care a avut loc în incinta IMSP Spitalul Clinic Bălți a fost posibilă datorită  efortului depus de către directorul instituției și receptivității faptelor cu care a acționat  domnul MATEI, cu întreaga sa echipă. Este pentru prima dată când reprezentanții  conducerii CNAM vin în terioriu pentru a asculta problemele cu care se confruntă raioanele și pentru a încerca să identifice soluţiile adecvate pentru întărirea sistemului de prestare a serviciilor medicale.

Pentru acest lucru, le mulțumim și sperăm că și pe viitor vom avea o colaborare fructuoasă.