La inițiativa Alianței Globale în domeniul bolilor netransmisibile (BNT), cu suportul OMS, în perioada 02-08 septembrie 2019, se desfășoară ediția a doua a Săptămânii Globale de acțiune pentru BNT, axată pe acoperirea universală cu servicii de sănătate pentru asigurarea unei vieți sănătoase pentru toți.

Bazat pe succesul primei ediții a Săptămânii Globale de acțiune pentru BNT, evenimentul din a.2019 constituie o oportunitate de comunicare între autoritățile centrale și locale, specialiștii în sănătate, mass-media, reprezentanții comunităților de persoane ce trăiesc cu BNT și a întregii societăți despre importanța integrării controlului BNT în toate aspectele acoperirii universale cu servicii medicale. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, prin colaborarea eficientă intersectorială cu autoritățile administrației publice locale, media, ONG-urile, instituțiile de educație și instruire organizează activități de informare și sensibilizare a populației privind prevenirea și reducerea BNT — ședințe informative, conversații în comunitate, competiții sportive, serate sau concursuri de artă, etc.

BNT sunt cauzate de influența complexă a factorilor de risc – în special cei de comportament (consumul de tutun, alcool, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică), biologici, de mediu sau genetici, care au amplificat eforturile specialiștilor pentru identificarea a 5 priorități ale acoperirii universale cu servicii de sănătate (AUSS) ce răspund dimensiunilor unice de prevenire și control a BNT. Important de menționat că ultimele se regăsesc pentru examinare în agenda reuniunii de nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate care este preconizată pentru 23 septembrie 2019. Printre acestea se numără: prevenirea este prioritară — drept componentă esențială a AUSS; oferirea asistenței medicale primare — servicii fundamentale pentru AUSS; salvarea vieților prin creșterea accesului echitabil și universal la medicamente, produse esențiale de calitate și prețuri accesibile; creșterea finanțării durabile pentru sănătate,  eficientizarea investițiilor și încurajarea implicării comunității în dezvoltarea AUSS.

Organizarea evenimentului este argumentată de faptul că BNT constituie principala cauză de deces și dizabilitate la nivel mondial. Anual, cca 41 de mil de oameni decedează (71% din totalitatea de decese la nivel global), 15 milioane de oameni cu vârsta cuprinsă între 30 și 69 de ani mor din cauza unei BNT, dintre care peste 85% în țările cu venituri mici și medii; din totalul deceselor prin BNT cea mai mare parte o constituie bolile cardiovasculare (BCV) — 17,9 mil de persoane, urmate de cancer (9,0 mil), boli respiratorii cronice (3,9 mil) și diabet (1,6 mil) și reprezintă cea mai frecventă cauză de deces și dizabilitate la nivel mondial sau peste 80% din toate decesele premature cauzate de BNT; consumul de tutun, inactivitatea fizică, consumul nociv de alcool și alimentația nesănătoasă – cresc riscul de deces prematur cauzat de BNT, iar prevenirea, depistarea precoce, screeningul, tratamentul și îngrijirea paliativă ale bolnavilor constituie componentele cheie ale răspunsului privind controlul optim al BNT.

Principala cauză de deces a populației Republicii Moldova, de asemenea, o constituie BNT. Acest indicator este de 2 ori mai sporit decât media regională a UE, astfel că ţara noastră se află printre țările cu cea mai înaltă rată a mortalității generale prin BNT (cca 87% (37200 persoane în a.2018), dintre care 58,4% dintre decese cauzate de BCV, 16,7% — cancer, 8,4% — boli digestive, 4,4% — boli respiratorii cronice și 1,1% — diabet zaharat).

BNT frecvent sunt asociate cu persoanele mai în vârstă, însă studiile arată că 15 mil dintre toate decesele cauzate de cancer au loc între vârsta de 30 și 69 de ani.

Comportamentele modificabile (alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică, expunerea la fumul de tutun și consumul nociv de alcool) sporesc riscul de apariție a BNT. Tutunul este responsabil de cca 7,2 mil de decese în fiecare an (inclusiv fumatul pasiv sau expunerii la fumul de tutun); 4,1 mil de decese anuale au fost atribuite aportului de sare în exces; mai mult de jumătate din cele 3,3 mil de decese anuale atribuite consumului de alcool revin BNT, inclusiv cancer; 1,6 mil de decese anual pot fi atribuite activități fizice insuficiente.

Factorii metabolici de risc contribuie la patru modificări cheie care sporesc riscul BNT — creșterea tensiunii arteriale, excesul de greutate/obezitate, hiperglicemie (nivel ridicat al glucozei în sânge) și hiperlipidemia (nivel ridicat de grăsimi în sânge).

Managementul BNT include detectarea, screeningul, tratamentul și accesul la îngrijirile paliative. Intervențiile cu impact sporit constau în abordări de asistență medicală primară de consolidare a depistării precoce și a tratamentului la timp. Intervențiile de management al BNT sunt esențiale pentru atingerea țintei globale de reducere cu 25% a mortalității premature prin BNT până în 2025, iar ținta ODD este de a reduce cu o treime decesele premature prin BNT până în 2030.

În scopul reducerii semnificative a poverii BNT și evitarea morții premature prin implementarea unor acțiuni integrate, îmbunătățirea calității vieții și sporirea speranței de viață sănătoasă și a speranței de viață la naștere, în Republica Moldova, a fost dezvoltat un amplu cadru de politici în domeniul prevenirii și controlul BNT și a factorilor de risc modificabili (Strategia națională pentru prevenirea și controlul BNT, pe anii 2012-2020 și Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2010 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al BNT pe anii 2012-2020Programele naționalede control al cancerului; privind controlul tutunului; privind prevenirea și controlul diabetului zaharat; privind controlul alcoolului; în domeniul alimentației și nutriției; de prevenire a BCV, de promovare a sănătății și altele, iar obiectivul major al Strategiei naționale de prevenire și control al BNT prevede reducerea cu 17% a mortalității cauzate de acestea până în a.2020).

Rețineți! BNT constituie una din provocările majore pentru sănătatea publică și bunăstarea populației, care subminează dezvoltarea economică și socială în lume; Cca două treimi din totalul cazurilor de desece sunt cauzate de BNT; BNT pot fi prevenite; Principalii factori de risc a BNT sunt: consumul de tutun, consumul excesiv de alcool, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică și poluarea aerului atmosferic și interior.

Notă: BNT au fost încadrate în agendele naționale și globale de sănătate și dezvoltare din anul 2010 printr-o serie de angajamente politice, inclusiv prin punctul de  reper: Declarația politică a ONU din a.2011, privind prevenirea și controlul BNT, țintele globale în BNT pentru 2025, Planul de acțiune al OMS pentru BNT 2013-2020 și integrarea în Obiectivele de dezvoltare durabilă din 2015.