În perioada mai – iunie curent, administrația IMSP Spitalul Clinic Bălți, în frunte cu directorul Serghei ROTARI, în parteneriat cu rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AŞM  – Ion ABABII și catedra de Anesteziologie şi reanimatologie nr.2, desfășoară o serie de prelegeri pentru cursul la distanță cu tematica “Anestezia și terapia intensivă la pacient cu risc chirurgical avansat”.

Potrivit dnului Victor Cojocaru, șeful catedrei de Anesteziologie şi reanimatologie nr.2, profesor universitar : „Specialitatea noastră este una non-stop și de ultra urgență, orice spital duce o carență de personal, dacă unul sau doi medici lipsesc mai mult de o lună de zile din spital fiind implicați în cursuri de perfecționare. Spitalul Clinic Bălți este un spital de forță, dotat respectiv și are toate condițiile necesare pentru a putea organiza și desfășura orele teoretice și practice. De 5 ani de zile venim aici și efectuăm cursuri de informare cu medicii din mai multe raioane din Nordul țării, în cadrul cărora rezolvăm cele mai complicate situații referitor la asistența medicală a bolnavului critic, care este plasat în terapie intensivă”.

Totodată, șeful secției ATI, din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți, Serghei Pcela, a specificat că “Este un ciclu foarte binevenit. Medicii bălțeni au un interes sporit față de inovațiile în medicină. Cursurile date sunt o oportunitate de a asimila materialul predat de profesorii din Chișinău, ceea ce este important și actual. Treptat apar utilaje performante, în acest sens este necesară o pregătire atât teoretică, cât și o abordare practică a triunghiului dintre aparatajul sofisticat, pacientul critic și personalul medical, adică medicul anestezist”.

La cursul “Anestezia și terapia intensivă la pacient cu risc chirurgical avansat” participă 14 de medici, atât din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți, cât și medici din raioanele de nord ale țării. La finalul cursului, participanții vor susține un examen teoretic și practic, după care vor primi 100 de credite.

Este de apreciat efortul și parteneriatul eficient al organizatorilor în asigurarea unei instruiri profesioniste în condiții favorabile pentru formatori și colaboratori. Cu siguranță că rezultatul va avea un efect benefic pentru ridicarea calității serviciilor medicale oferite de IMSP Spitalul Clinic Bălți și va contribui la îmbunătățirea gradului de satisfacție a pacienților cu referire la aceste servicii.