Colaboratorii IMSP Spitalul Clinic Bălți au participat astăzi la campania de informare şi sensibilizare sub sloganul “Corupţia dăunează grav sănătății”, organizată și desfășurată de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale RM (MSMPS) în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA).

La eveniment au fost prezenți doamna Marcela Țîrdea, șef Direcție Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale RM și domnul Ion Pruteanu, șef Direcţie Educație Anticorupție CNA.

Personalul medical aflat la întâlnire a fost informat atât despre prevenirea şi combaterea riscurilor de corupţie în cadrul instituţiilor medicale, cât şi despre îmbunătăţirea continuă a calităţii asistenţei medicale.

Obiectivul principal fiind eficientizarea utilizării resurselor financiare publice, prin asigurarea unui proces decizional transparent, receptiv, riguros, inclusiv şi participativ în cadrul autorităţilor şi instituţiilor din sistemul sănătăţii.

Este de menționat faptul că dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor profesionale, asigurarea integrităţii profesionale prin prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul instutuţiilor medicale este una din priorităţile Centrului Naţional Anticorupţie, scop susţinut în totalitate de Administraţia IMSP Spitalul Clinic Bălţi.