În data de 20 martie, curent, IMSP Spitalul Clinic Bălți, a semnat un acord de colaborare cu Biroul de Probațiune Bălți, în scopul eficientizării activităților comune, privind resocializarea și prevenirea săvârșirii noilor infracțiuni de către persoanele aflate în conflict cu legea.

În acest sens, IMSP Spitalul Clinic Bălți se obligăsă asigure implicarea subiecților probațiunii/participanților la programul probațional antialcoolic și antidrog în activități precum:asistență în îngrijirea pacienților, victimelor accidentelor rutiere, spre exemplu:

  • poziționarea/ transportarea bolnavilor imobilizați;
  • asigurarea companiei pentru bolnavi singuratici, în etate, neajutorați;
  • asigurarea curățeniei și dezinfecției sălilor și altor suprafețe, curăţarea echipamentelor refolosibile:
  • tărgilor;
  • curăţenia containerelor şi transportarea gunoiului menajer la rampa de gunoi a instituției etc.