IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți a trecut din subordinea Consiliului Municipal Bălți în gestiunea autorităților publice centrale din domeniul ocrotirii sănătății.

Hotărârea a fost luată la ședința Guvernului RM din 30 ianuarie, curent, și a intrat în vigoarea la data de 1 februarie, când a fost publicată în Monitorul Oficial RM Nr. 30-37.

În acest sens, o comisie mixtă urmează să inițieze procedurile de rigoare, de transmiterea tuturor bunurilor spitalului în termen de 30 de zile de la publicare.

Schimbarea statutului de fondator al instituției va oferi posibilitatea organelor centrale de specialitate, să organizeze și să gestioneze sistemul de sănătate într-un mod mai eficient, orientându-l la necesitățile populației și creând condiții favorabile pentru dezvoltarea asistenței medicale spitalicești și îmbunătățirea calității asistenței medicale, prin planificarea eficientă a rețelei de prestatori, alocarea mijloacelor financiare și modernizarea proceselor în cadrul sistemului de sănătate.