Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, numărul nașterilor în țara noastră a scăzut considerabil. Astfel, in anul 2017 s-au înregistrat 34,1 mii născuţii-vii, fiind în descreştere cu aproape 9% faţă de anul 2016. Rata natalităţii a constituit 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale 10,7‰ se menţine mai înalt decât în localităţile urbane 8,2‰. Despre nivelul natalității din Maternitatea din Bălți, specialiștii care activează aici, dar și cum sunt susținute mamele prin programele de stat, vorbim cu șefa Centrului Perinatologic, Carolina Frumusachi.

Sursa – www.tvn.md/