În conformitate cu prevederile Legii RM nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate, în baza cererii depuse și Contractului de acreditare nr. 189 din 04.10.18, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a organizat înperioada 06 – 07 decembrie 2018 evaluarea IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți.

Ca rezultat, spitalul nostrua obținut certificatulde acreditare, care confirmă corespunderea continuă a calității serviciilor medicale și siguranței pacientului cu standardele recunoscute la nivel național.

Instituția a fost supusă unui control riguros, în timpul căruia o echipă de experți în domeniul sănătății,a evaluat gradul de corespundere cu standardele spitalicești într-o serie de domenii, inclusiv: obiectivele privind siguranța pacienților, îngrijirea și evaluarea pacienților, anestezia și intervențiile chirurgicale, managementul medicamentelor, educarea pacientului și familiei, controlul și prevenția infecțiilor, managementul și administrarea, gestionarea facilităților, calificarea personalului și managementul informației.

În rezultatul evaluării instituției, analizei rapoartelor experților și raportului final, constatărilor pe parcursul vizitei efectuate de reprezentanții Agenției s-a stabilit, că activitatea IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți corespunde Standardelor de evaluare și acreditare din domeniu în raport de 91,5%.

În acest sens, instituția se angajează să respecte în continuare cerințele naționale întru protejarea și respectarea drepturilor și intereselor pacienților.