În data de 26 septembrie, curent, asistentele medicale din cadrul IMPS Spitalul Clinic Municipal Bălți, au participat la o conferință unde au fost familiarizate cu Ghidul privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților. Printre obiectivele conferinţei s-au regăsit următoarele: asigurarea unui climat favorabil în instituțiile medicale și sociale, corespunzător așteptărilor și necesităților pacienților;  respectarea drepturilor pacientului, afirmate în teorie și aplicate în practică; aplicarea unor principii și reguli generale în comunicarea corectă cu beneficiarii serviciilor de sănătate pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale acordate.

Conform agendei s-au discutat subiectele:

  • Obligația lucrătorilor medicali pentru respectarea drepturilor pacientului.
  • Consilierea pacienților.
  • Comunicarea și consilierea pacienților în situații speciale.

Comunicarea medicală este un proces și un instrument de interrelaționare a medicului cu pacientul, cu familia acestuia, cu colegii de breaslă, cu societatea în ansamblu, în vederea realizării obiectivelor fundamentale ale activității medicale, care constau în restituirea stării de sănătate a pacientului, creșterii confortului și calității vieții pacientului/familiei acestuia, menținerea și promovarea sănătății publice etc.

Comunicarea eficientă este factorul cheie al cooperarii mutual avantajoase a mediciului și pacientului. Bunele abilități de comunicare reprezintă premiza de bază în constituirea unei relații eficiente cu pacientul, astfel algoritmul relației de succes este:

  • ASCULTĂ cu bunăvoinţă şi empatie perceperea de către pacient a problemei sale (medicale).
  • EXPLICĂ perceperea problemei (medicale) din punctul tău de vedere.
  • IDENTIFICĂ şi discută diferenţele şi asemănările (de percepere a problemei de către pacient şi medic).
  • RECOMANDĂ
  • NEGOCIAZĂ obţinerea consimţământului (faţă de schema terapeutică).

Seminarii de acest gen vor fi organizate pe tot parcursul anului, unde vor fi i