Ziua Intenațională de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, numită și ,,Ziua Lumânărilor Aprinse”, marcată în acest an la data de 20 mai, este una dintre cele mai importante și masive mișcări împotriva infecției HIV/SIDA, care răspândește speranța și unește toate comunitățile în întreaga lume. Începând cu anul 1983, ,,Ziua Lumânărilor Aprinse” are loc în a treia duminică a lunii mai și este condusă de peste 1200 de organizații din 115 țări în care se organizează comemorări pentru a onora viețile pierdute și influențează conștiința socială referitor la problema HIV/SIDA.

Conform datelor UNAIDS, 76,1 de milioane persoane au fost infectate cu HIV și 35 milioane au decedat de boli asociate SIDA, de la începutul epidemiei. În 2017 la nivel global 36,7 milioane de persoane trăiesc cu HIV, 20,9 milioane au acces la terapie antiretrovirală, comparativ cu 7,7 milioane in 2010.

În Republica Moldova infecția cu HIV este sub supraveghere și monitorizare permanentă și se menține la nivelul epidemiei concentrate în rândul populației cheie – persoane utilizatoare de droguri injectabile, lucrătoare a sexului comercial și bărbați care fac sex cu bărbați.

La 01 .01.2018 prevalența infecției cu HIV în republică a constituit 211,25 cazuri la 100 mii populație. În anul 2017 au fost depistate 835 cazuri noi cu HIV (2016-832), incidenta la 100 mii populatie -20,73 cazuri (2016 -20,65).

Majoritatea persoanelor cu infecția HIV sunt tinere, de vârstă reproductivă, sexual active. Predomină calea de transmitere heterosexuală.

Răspunsul Guvenului în controlul acestei infecții este asumat prin realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvenului nr.1164 din 22.10.2016, având ca scop: minimizarea consecințelor epidemiei HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală prin reducerea transmiterii, în special în populațiile cheie, precum și a mortalității asociate cu SIDA, acesta fiind aliniat la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și celor mai recente strategii ale OMS și UNAIDS.

În republică se realizează supravegherea epidemiologică operativă și de santinelă a infectiei cu HIV, au fost elaborate ajustate conform recomandarilor OMS, UNAIDS Standardul supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV, Protocoale clinice naționale: Infecția cu HIV la adulți șă adolescenți, infecția cu HIV la copii 0-10 ani, Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV, Profilaxia pre-expunere la infecția cu HIV, Profilaxia post-expunere la infecția cu HIV și Ghidul național de diagnostic de laborator al infecției cu HIV.

În scopul reducerii transmiterii infecției cu HIV în populația cheie, se implementează activități de profilaxie HIV pentru persoane utilizatoare de droguri, lucrătoarele sexului comercial, comunitatea LGBT cu asigurarea pachetului comprehensiv, inclusiv servicii inovative – testarea rapida pe bază de sânge capilar, oferirea serviciilor de prevenire HIV prin intermediul farmaciilor comerciale, managementul supradozării în rândul UDI.

Pentru prima data în republică au fost contractate 2 proiecte de prevenire HIV din fondurile de profilaxie a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Tratamentul antiretroviral, tratamentul infectiilor oportuniste și confecțiilor, îngrijirea și suportul persoanelor care trăiesc cu HIV și membrilor familiilor lor, precum și prevenirea transmiterii HIV de la mama la făt și profilaxia post-expunere este disponibil și se acordă conform protocoalelor naționale elaborate în baza ghidurilor OMS.

Cu sloganul „Testează-te la HIV !” în cadrul campaniei sociale ,,Nedetectabil = Netransmisibil” (N=N) la data de 20 mai 2018 în republică este  marcată Ziua Internațională de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, care oferă o oportunitate pentru sporirea nivelului de informare a populației, în special în rândul tinerilor, despre infecția HIV/SIDA, creșterea gradului de toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV și populațiile-cheie, extinderea accesului la servicii de prevenire și testare HIV pentru populație, inclusiv grupurilor cu risc sporit de infectare, tratament, îngrijiri și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV, formarea durabilității serviciilor, consolidarea relațiilor intersectoriale și capacităților comunităților – cheie.