În scopul îmbunătățirii continue a calității serviciilor medicale, precum și întru perfecționarea nivelului profesional al medicilor în data de 11 mai 2018, în incinta Spitalului Clinic Municipal Bălți a avut loc seminarul zonal de instruire “Actualități în nefrologia pediatrică”. Atelierul de instruire a  fost organizat prin Ordinul Ministerul Sănătății, de către Departamentul Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în colaborare cu Spitalul Clinic Municipal Bălți.

Conform agendei de instruire au fost supuse discuţiei mai multe subiecte, precum:

  • Principii generale de clinică și diagnostic în hematurie la copil.
  • Abordări contemporane în diagnosticul și tratamentul infecțiilor de tract urinar la copil.
  • Leziunea renală acută și boala cronică renală – interconexiuni.
  • Metodele de profilaxie în boala cronică renală în practica medicului de familie.
  • Prezentarea cazurilor clinice.

Potrivit, doamnei Angela Ciuntu, dr.hab.șt. med., conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie, USMF “Nicolae Testemițanu”:

“Tema abordată este una foarte actuală și derivă din faptul că noile tehnici de diagnosticare și tratament în maladiile renale sînt într-o continuă dezvoltare. Acest lucru permite de a ne perfecționa în acest domeniu și de a recunoaște mai bine cauzele care conduc la aceste îmbolnăviri ale copiilor. Rapoartele ce s-au prezentat au completat cunoștințele specialiștilor în ceea ce privește diagnosticul maladiilor renale la copii pe care le întîlnim practic în activitatea de zi cu zi”.

În cadrul acestui seminar au participat aproximativ 60 medici, atît din cadrul IMSP SCM Bălți, cît și din raioanele de Nord ale țării.