Asistentele medicale din IMSP SCM Bălți au participat în data de 16 mai la conferinţa solemnă dedicată Zilei Internaţionale a Nurselor (sărbătorită la 12 mai). Genericul propus pentru anul 2018 este “Nursele – o sursă vitală: sănătatea este un drept uman” şi subliniază faptul că sănătatea populaţiei depinde de pregătirea corespunzătoare, profesionalismul şi gradul de motivaţie al asistenţilor medicali.

Evenimentul s-a început cu intonarea Imnului Asistentelor Medicale din Republica Moldova, pe tot parcursul melodiei au fost vizionate imagini despre viaţa şi activitatea personalului medical din cadrul instituției.

La festivitate au fost înmânate 15 scrisori de mulțumire pentru colectivele din cadrul IMSP SCM Bălți și 44 diplome din partea Ministerului Sănătăţii, Asociaţiei de Nursing din Moldova şi Federaţiei Sindicale „Sănătatea” pentru performanţele deosebite obţinute în prestarea serviciilor de asistenţă medicală.

Vicedirectorul  IMSP SCM Bălți, Anatolie Gherghiligiu a venit cu un mesaj de felicitare pentru asistentele medicale dorindu-le  multă sănătate şi succese în munca pe care o fac zi de zi şi a apreciat profesionalismul de care acestea dau dovadă.

“A fi lucrător medical în domeniul sănătăţii publice nu este o simplă profesie, ci un destin, pe care îl acceptă doar cei curajoşi. Dumneavoastră V-aţi dedicat viaţa celui mai înalt şi nobil ideal – ocrotirii sănătăţii Omului. Sănătatea este cea mai de preţ comoară şi cea mai utilă zestre ce aparţine omului. Numai omul sănătos poate produce bunuri, făuri bogăţii materiale şi spirituale, poate participa activ la dezvoltarea societăţii, iar Domniile Voastre zi de zi  activaţi spre ameliorarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor, protejarea şi promovarea sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirii calităţii vieţii.”

 

Cuvinte calde și urări de bine au venit și din partea doamnei Aliona Calistru, Președintele Comitetului Sindical IMSP SCMB:

“Vă doresc să fiţi mereu pline de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile să le depăşiţi cu tărie şi încredere. Să vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților, de liniștea din familiile Dumneavoastră. Fie ca perseverenţa şi spiritul de sacrificiu să vă însoţească mereu întru alinarea suferinţelor pacienţilor!”

În discursul său, dna Tamara Dediu, asistenta medicală şefă a IMSP Spitalul Municipal Bălți, a transmis un mesaj de felicitare pentru toate asistentele medicale și a vorbit despre profesia de asistent medical, despre rolul important pe care îl au în supravegherea și susținerea pacientului.

„Mult stimate colege!!! Cu prilejul Sărbătorii Dvs., vă adresez din suflet calde și sincere urări de sănătate și prosperitate, echilibru spiritual și noi succese în realizarea sarcinilor nobile ce vă revin întru promovarea și protejarea sănătății, precum și toată dragostea și afecțiunea celor apropiați.”

În același timp, dumneaei a mulțumit conducerii spitalului pentru ajutorul mereu acordat, susținerea și înțelegerea față de personal.

În IMSP SCM Bălți, activează 564 de asistente medicale și 41 moașe. Pe parcursul zilei de muncă, fiecare asistent medical demonstrează respect, demnitate umană, altruism, integritate și profesionalism în lucrul pe care îl face.