Pe parcursul zilelor 24-27 aprilie, în municipiul Bălți au fost realizate două ateliere de instruire pentru organele ordinii de drept în domeniul profilaxiei HIV în grupurile cu risc sporit de infectare și Securității la locul de muncă. Unul din obiectivele de baza ale instruirii fiind dezvoltarea mecanismelor de referire între organele poliției și asociațiile obștești ce activează în domeniu.

În cadrul instruirii, participanții au avut posibilitatea să facă cunoștință cu Programele de Reducere a Riscurilor din mun. Bălți, vizitând serviciul de farmacoterapie cu metadonă, unde au discutat cu medicul narcolog, dl Eduard Nenescu, cât și cu consultantul de la egal la egal și psihologul care oferă asistență psihosocială în cadrul serviciului dat. La fel, participanții au vizitat Centrul de asistență integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV unde a fost posibil de cunoscut detalii privind serviciile oferite prin intermediul punctului staționar de schimb de seringi, unitatea mobilă și activitățile individuale și de grup, realizate ca suport pentru persoanele cu risc sporit de infectare. Cei mai curajoși, au realizat și testul la HIV.

Cu privire la securitatea la locul de muncă, dna Raisa Barbuța (medic ftiziopulmonolog, șef Dispanserul de Tuberculoză) și Valentina Stepanenco (medic infecționist) au venit cu detalii cu privire la profilaxia HIV/TB și importanța conlucrării organelor ordinii de drept cu serviciile medicale din municipiu. Ulterior articipanților li s-a prezentat SETULUI INDIVIDUAL pentru asigurarea protecţiei de infectarea cu HIV sau alte boli hemotransmisibile în timpul efectuării percheziţiilor și procedura de înregistrare a cazului de expunere profesională.

În final, ghidați de trainerii Svetlana Doltu și Eduard Scutaru, participanții au elaborat un plan de intervenție de nivel local, cu implicarea personală, pentru a îmbunătăți mecanismele de interacțiune cu persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare: consumatorii de droguri și lucrătoarele sexului comercial, și de referire a acestora către serviciile de reducere a riscurilor existente în localitate.

La sfârșit de instruire, participanții și-au primit Diplomele de participare bine meritate, un set de materiale informaționale, USB-sticuri cu prezentările specialiștilor implicați în instruire, cu scop de utilizare ulterioară în activitatea zilnică, dar și aplauzele de încurajare a colegilor și trainerilor, care sperăm noi îi vor motiva în continuare să dezvolte activității eficiente de profilaxie HIV/TB în grupul persoanelor cu risc sporit de infectare.

Activitatea este organizata și susținută de Agenția ONU pentru combaterea drogurilor și criminalității #UNODC și Uniunea pentru prevenirea HIV si Reducerea Riscurilor #uorn în parteneriat cu #tdvbalti (organizație locală care implementează programe de reducere a riscurilor).

SURSĂ:http://uorn.md/profilaxia-hiv-sida-si-securitatea-la-locul-de-munca-in-randurile-organelor-ordinii-de-drept/