”Cel care știe a se dovedi omenos cu oamenii arată în ce măsură iubeşte arta sa” Hippocrate

Personalul medical din cadrul IMSP SCMB au participat la mai multe seminarii informative organizate de către administrația spitalului avînd ca temă “Etica medicală”. Participanţii prin discuții au demonstrat că etica medicală este importantă în activitatea zilnică a doctorului şi este o cale de rezolvare a dilemelor etice, care apar în timpul activităţii medicale.

Directorul IMSP SCMB, Serghei Rotari a specificat că “Etica şi Deontologia medicală prevede ca medicii să îndeplinească la nivel cuvenit toate normele etico-deontologice în condiţiile activităţii lor profesionale. Prin astfel de seminarii organizate ne propunem să îmbogățim comunicarea personalului medical cu pacienții și să sporim responsabilitatea, competența lucrătorilor în vederea drepturilor pacienților la o informare corectă. Vom organiza și în continuare ateliere de discuții în cadrul cărora se va pune în discuție tema relației dintre medic-pacient, asistent medical-pacient, medic-medic și ameliorarea comunicării dintre aceștia”.

Vă prezentăm cîteva sarcini de bază ale eticii și deontologiei medicale:

  1. Studierea principiilor, normelor şi regulilor etico-deontologice, care favorizează calitatea şi eficacitatea tratamentului pacienţilor;
  2. Efectuarea măsurilor necesare pentru excluderea factorilor negativi în activitatea medicală;
  3. Menţinerea permanentă a normelor relaţionale etico-deontologice stabilite între personalul medical şi pacienţi;
  4. Excluderea consecinţelor negative urmate (convocate) de asistenţa medicală necalitativă;
  5. Perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor etico-deontologice generale şi profesionale a lucrătorilor medicali de toate rangurile.
  6. Respectarea principiilor etico-morale în compartimentul dezvoltării medicinii prin cercetările științifice efectuate pe ființa umană.