Spitalul Clinic Municipal din Bălți s-a ales cu un calificativ de performanță de 91,7% pentru activitatea din 2017. Datorită acestui rezultat angajații au beneficiat de un spor la salariu. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au evaluat activitatea insituțiilor medicale din țară ținând cont de mai multe criterii, inclusiv de durata de spitalizare și gradul de ocupare a paturilor.

Indicatorii de performanță, în baza cărora a fost evaluată asistența medicală acordată pacienților, sunt stabiliți în funcție de profilul instituției medico-sanitare publice. Indicatorii de performanță au fost evaluați de către o comisie a Ministerului Sănătății.În cadrul evaluării managerilor au fost atribuite calificativele „nesatisfăcător”, „satisfăcător”, „bine” și „foarte bine”. De cel mai mare adaos la salariu, de 50 la sută, beneficiază conducătorii instituților medicale care au atins cel puțin 91 de procente indicatorii de performanță. De un spor de 35 la sută din salariu, au beneficiat cei care au înregistra 71%.

Dacă în decurs de trei semestre consecutiv instituția medicală va primi calificativul „nesatisfăcător”, atunci Ministerul Sănătății va avea dreptul să solicite rezilierea contractului cu managerul instituției medico-sanitare publice.