Tehnologia de tratare a deşeurilor medicale infecţioase a fost realizată în baza proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizând sterilizatorul STERISHRED 250” cifrul 14.824.02.198T, conducătorul proiectului, acad. Gh. Duca, contractor Întreprinderea Experimentală Chimică IZOMER a AŞM, cofinanţator SRL UISPAC.
Locul de implementare: SRL UISPAC. Pe teritoriul uzinei a fost creat un punct autorizat de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizînd metoda de autoclavare-sterilizare STERISHRED, o  metodă modernă de soluţionare locală, fără incinerare, a problemei prelucrării deşeurilor medicinale infecţioase. Procesul decurge la temperaturi joase (136oC), cu mărunţirea concomitentă, sterilizarea şi distrugerea unităţilor de păstrare a informaţiei confidenţiale într-un singur spaţiu compact. Aparatul transformă deşeurile din „pungi roşii” (biologic periculoase/ biomedicale), inclusiv obietele înţepătoare şi tăiaose, în deşeuri municipale sterilizate.
Capacitatea de tratare este de pînă la 10 tone de deşeuri medicale pe lună. Prețul de tratare a 1 kg de deșeuri medicale infecțioase este de 30 – 40 lei. De la implementarea proiectului au fost deja neutralizate 9000 kg deșeuri medicale infecțioase.
Procedeu de obţinere a compoziţiei fungicide ultradisperse: brevet de invenţie 3583 MD: Gheorghe Duca, Boris Grăjdieru, Aliona Mereuţa, Nicolae Pamujac; data publ. 2008.05.31, BOPI Nr 5/2008.
Tehnologia de obţinere a fungicidului de contact pe bază de cupru a fost realizată în baza proiectului de transfer tehnologic “Implementarea tehnologiei de producere a unui nou fungicid de contact pe bază de cupru”  cifrul 06.407.33T, conducătorul proiectului, acad. Gh. Duca, contractor Institutul de Chimie al AŞM, cofinanţator SRL „Avantchim”.
Sursa:http://asm.md